Организација рада у службама примарне и секундане заштите где је утврђен недостатак медицинских сестара


Здравствени центар Врање је према одлуци Министарства здравља Републике Србије установа која пружа здравствену заштиту на примарном и секундарном нивоу и састоји се из две организационе јединице ОЈ Дом Здравља и ОЈ Општа болница.

На основу извештаја Института за јавно здравље Републике Србије "Милан Јовановић Батут"на дан 30.06.2018. године утврђен је вишак 29 медицинских сестара и здравствених техничара на нивоу примарне здравствене заштите које ће бити распоређене у друге службе примарне и секундарне здравствене заштите, где је утврђен мањак здравственог кадра са истом стручном спремом а све у циљу организације рада у свим службама где постоји мањак медицинског кадра овог профила.

Према постојећем кадровском плану и прописаним нормативима здравствени центар врање има максимални број запослених медицинских сестрара и здравствених техничара и није у могућности на основу Уредбе Владе Републике Србије о новом запошљавању, да уради пријем нових здравствених радника са средњом стручном спремом.

Критеријуми који су коришћени при распоређивању су утемељени у Закону о организацији здравствене заштите су професионални, у складу са струком и према важећим законским прописима..

Приоритет и циљ руководства Здравственог центра Врање је да обезбедимо квалитетну здравствену заштиту грађанима која ће бити доступна пацијентима једнако и указана правовремено, као и континуирано задовољење потреба и очекивања корисника у свим примењеним протоколима здравствене заштите, са ресурсима којима располажемо.

Здравствени центар Врање жели да буде водећа здравствена установа у области здравствене заштите становништва југа Србије, а њен општи циљ је – здрави људи у здравој заједници (http://www.zcvranje.com/bolnica/misija-i-vizija-bolnice).