Одржан проширени колегијум

У Здравственом центру Врање у петак, 23. новембра је одржан проширени колегијум на коме се разговарало о свим припремним радњама и организацији рада у Новом Хируршком блоку у присуству начелника и главних сестара, техничара из свих служби и одељења са циљем да се постигне консензус у одлуци за адекватан третман пацијената, а с тиме и квалитетније и темељитије лечење.

Пријем медицинске опреме је почео 8. новембра и Нови хируршки блок ће бити структуриран тако да пацијентима обезбеди хоспиталне и амбулантске услуге, као и ургентни центар који ће радити 24 часа.

Директорка Здравственог центра Врање, др Љиљана Антић дала је предлог за упућивање медицинског кадра на додатну едукацију у здравствене установе терцијарног нивоа заштите.

"Желимо  да створимо беспрекорну релацију између пацијената и доктора и ефикасног третмана. Циљ нам је да радом на свим пољима постанемо синоним за поверење пацијената и хируршки центар који с правом заузима место број један у региону.

Приступ приликом дијагнозе и лечења болести је мултидисциплинаран и уласком у Нови Хируршки блок тимски рад свих лекара специјалиста из свих области на секундарном нивоу здравствене заштите биће знатно олакшан и добиће на значају", истакла је др Антић.

Руководство Здравственог центра Врање све време спроводи активности везане за упошљавање на неодређено време за 32 лекара и 31 медицинског техничара, сестре. Због недостатка лекара, пре свега за потребе Новог Хируршког блока надлежним институцијама упућен је и захтев за занављање кадра на одређено време за 11 лекара како би се омогућило одобравање и слање лекара на специјализације из хируршких грана медицине.

И на овом као и на ранијим колегијумима истакнут је значај превентивних прегеледа и у том делу је потврђено ангажовање 17 лекара путем пројекта Града Врања за пружање превентивне здравствене заштите у руралним срединама на територији Града Врања и мигрантској популацији што је у плану рада Здравственог центра за 2018. годину у делу планираних превентивних прегледа.

Руководство Здравственог центра Врање је присутне упознало са извештајем Државне ревизорске институције у вези са финансијским рачунима за 2017. годину где је Здравствени центар Врање добио негативно мишљење за финансијске извештаје и где је утврђено да је неправилно исплатио плате јер је уводио прековремени рад запосленима са скраћеним радним временом и утврдио право на скраћено радно време супротно прописима.

Државни ревизори су наложили мере за отклањање неправилности у делу трошења буџетских средстава за исплату плата и прековременог рада запосленима са скраћеним радним временом и те мере су презентоване на колегијуму.

Као приоритет високог степена усклађено је и радно време запослених са актом о процени ризика у складу са утврђеним повећаним ризиком у смислу да ће запослени који раде тамо где постоји ризик, у зони јонизујућег зрачења и у Служби хитне медицинске помоћи радити скраћено, за све остале важи 40-о часовно пуно радно време.

На тај начин, запослени са пуним радним временом ће бити у могућности да остваре право на прековремени рад - дежурство у складу са Законом о раду као кровним актом који регулише права и обавезе послодаваца и запослених. Конституисан је Одбор за безбедност који је дао сагласнот на валидност акта о процени ризика, тако да се он може примењивати.

У случају евентуалних примедби акт је подложан ревизији, то јест, процену ризика може накнадно утврдити надлежна институција.

Образложена је одлука у вези са исплатом дневница и упућивањем дописа релевантним институцијама у вези са доношењем закључка о заштити буџетских рачуна Здравственог центра Врање као и одлука којом се налаже умањење транспорта ка референтним установам због недовољног броја санитетских возила и пратиоца - медицинског особља.