Акција превентивних преледа - децембар 2018

АКЦИЈА ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА

16.12.2018.ГОДИНЕ ОД 08-16h У ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ  ВРАЊЕ

 

  • ЛАБАРАТОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ (ТУМОР МАРКЕР ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА CEA 19-9 И CEA)
  • ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
  • ПУЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕД

 

КОРДИНАТОРИ АКЦИЈЕ:

в.д. директора ЗЦ Врање: др спец. Љиљана Антић 

гл.сестра ЗЦ Врање: Јасмина Ристић 

КОРДИНАТОРИ ТИМОВА:

управница ОЈ ДЗ Врање: др спец. Јадранка Ајановић 

гл.сестра ДЗ Врање: Ивана Илић

управник ОЈ Болнице Врање: др спец. Саша Ђорђевић 

гл.техничар ОЈ Болнице: Милан Костић 

одговорна сестра за интрахоспиталне инфекције: Сунчица Станковић 

 

 

ЛАБАРАТОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ (ТУМОР МАРКЕР ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА CEA 19-9 И CEA)

ЛАБОРАТОРИЈА – ОЈ БОЛНИЦА ВРАЊЕ

 

I СМЕНА: (8-12h)

Спец.клин.биохемије Др Станиша Станојев 

Лаб. Данијела Стајић 

Лаб. Љиљана Недељковић 

Лаб. Милош Стојановић 

Лаб.Весна Милановић 

Лаб. Миљан Илић  

II СМЕНА: (12-16 h)

Дипл. Биолог Марија Павловић 

Лаб. Миљан Трајковић 

Лаб. Мирјана Тасић 

 

 

ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ – ОЈ ДОМ ЗДРАВЉА ВРАЊЕ

 

I СМЕНА: (8-12h)

Др спец. офталмолог Александра Протић 

Мед.техничар Срђан Накић 

II СМЕНА: (12-16 h)

Др спец. офталмолог Мирољуб Јанев  

Мед.сестра  Славица Манасијевић  

 

              ПУЛМОЛОШКИ  ПРЕГЛЕДИ – ОЈ БОЛНИЦА ВРАЊЕ

 

I СМЕНА: (8-12h)

Др спец. пнеумофтизиолог Јелена Андонова 

Мед.сестра Ана Стојановић 

Мед.сестра Биљана Стаменковић 

II СМЕНА: (12-16 h)

Др спец. пнеумофтизиолог Бобан Стојановић 

Мед.сестра Анкица Станковић 

 

                  РЕЗУЛТАТИ ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА:

Укупан број одрађених превентивних прегледа у  Здравственом Центру  Врање, 16.12.2018.год, од  08h до 16h је:287 

Укупан број прегледаних пацијената:206

 

Од тога :

* Лабoраторијских анализа (тумор маркер CEA19-9  =80 и CEA =80) - 160

* Офталмолошких прегледа-57

* Пулмолошких прегледа-70

 

 У акцији бесплатних превентивних прегледа учествовало је укупно 25 здравствених радника и сарадника.