Недеља здравља уста и зуба

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” са мрежом института/завода за јавно здравље и Стоматолошким факултетом Универзитета у Београду у периоду од 13. до 19. маја 2019. године на територији Србије обележава XXIX Недељу здравља уста и зуба. Ове године кампања се обележава под слоганом „ОРАЛНО ЗДРАВЉЕ ЧУВАМО ОД НАЈРАНИЈЕГ УЗРАСТА”.Циљеви ове кампање, која се у Србији обележава од 1991. године, су:

 • Указати на значај оралног здравља и на то да се применом адекватних мера добро орално здравље може одржати током читавог живота.

 • Утицати на побољшање здравља уста и зуба деце и на стварање навике правилног одржавања хигијене и примену мера неопходних за очување оралног здравља.

 • Допринети да се повећа број људи са очуваним оралним здрављем.

 • Подстицати доносиоце одлука за подршку мерама за унапређење оралног здравља становништва.

 • Мобилисати све секторе друштва на заједничке акције које имају за циљ промоцију оралног здравља.

 • Мотивисати појединце, породице, заједнице и доносиоце одлука за активан однос према унапређивању оралног здравља, свако у свом домену.

 

Недеља здравља уста и зуба се обележава бројним активностима као што су јавне и друге манифестације у којима учествује стручна јавност, али и општа популација. Носиоци и координатори активности током Недеље здравља уста и зуба на нивоу округа су окружни институти и заводи за јавно здравље, а за територију сваке општине службе стоматолошке заштите домова здравља, уз активно учешће приватне стоматолошке праксе, локалне заједнице, приватног сектора и удружења грађана.

У оквиру Кампање се организује конкурс за избор најбољих литерарних састава и ликовних радова намењен деци у вртићима и ученицима основних школа у Републици Србији који има за циљ подстицање здравственоваспитног рада у вртићима и основним школама на тему оралног здравља.

Опште препоруке за очување оралног здравља које се пласирају у оквиру ове кампање нису усмерене само на значај одржавања адекватне хигијене и редовних посета стоматологу, већ обухватају и препоруке за смањење уноса шећера, безбедно физичко окружење, а подстиче се и укључивање порука о утицају конзумирања алкохола и пушења на орално здравље.

 

Орално здравље у свету и Србији

Орално здравље је значајан показатељ општег здравља и квалитета живота. Светска здравствена организација дефинише орално здравље као „стање без хроничног бола уста и лица, без малигних болести усне дупље и грла, оралних инфекција и рана, без обољења десни, каријеса, губитка зуба, као и без других обољења и стања који ограничавају капацитет особе да жваће, гризе, смеје се, говори и негативно се одражавају на психо-социјално благостање”.

Болести уста и зуба су најчешћа незаразна обољења која се могу јавити током живота и која узрокују бол, нелагодности, али могу довести и до озбиљних последица по опште здравље.

Kаријес, периодонтална обољења тј. обољења десни, орални карциноми, оралне манифестације HIV инфекције и трауме уста и зуба спадају у најчешћа орална обољења и стања, а у великој мери их је могуће превенирати или се могу лечити у раној фази. У великом броју земаља са ниским и средњим приходима, са порастом урбанизације и променама у условима живљења, учесталост оралних обољења наставља да расте. Овоме у великој мери доприноси недостатак заштите флуоридима, неадекватна покривеност стоматолошком здравственом заштитом на примарном нивоу, али и употреба шећера, дувана и алкохола.

Према проценама добијеним у оквиру студије о оптерећењу болестима на глобалном нивоу (The Global Burden of Disease Study) из 2016. године скоро половина светске популације (3,58 милијарди људи) има неко орално обољење. Каријес сталних зуба у свету има 2,4 милијарде људи, а 486 милиона деце има каријес млечних зуба. Нелечена пародонтопатија, која у крајњој фази доводи до испадања захваћених зуба, заузима међу хроничним незаразним обољењима 11. место према учесталости на глобалном нивоу.

У земљама Европског региона Светске здравствене организације, 20–90% шестогодишњака има каријес. Проценат становника у старосној групи 65–74 године који нема ниједан природан зуб варира од 20 до 50%. Учесталост обољења уста и зуба, као и приступ стоматолошкој здравственој заштити, значајно варира међу европским земљама. Лечење болести уста и зуба је скупо и у просеку чини 5% укупних трошкова за здравствену заштиту у већини земаља са високим приходима. Неједнакости у оралном здрављу међу земљама и међу различитим осетљивим групама становништва постоје у читавом свету.

Према резултатима истраживања које је спроведено на национално репрезентативном узорку 2013. године, само 8,3% становника Србије старијих од 25 година има све своје зубе, а мање од половине (45,6%) становништва процењује стање својих зуба и усне дупље као добро. Посебно су угрожени становници нижег образовног статуса и лошег материјалног стања који у значајно већем проценту сопствено орално здравље процењују као лоше и у значајно мањем проценту редовно перу зубе. Извештај о унапређењу квалитета рада у здравственим установама Републике Србије у 2017. години показује да је у Србији у 2017. години 36,6% деце у седмој години живота имало све здраве зубе, а да је проценат деце у дванаестој години живота са свим здравим сталним зубима износио 35,5%. У 2017. години на нивоу Републике Србије 88,1% деце у седмој години живота и 83,3% деце у дванаестој години живота обухваћено је локалном апликацијом концентрованих флуорида.

Истраживања понашања у вези са здрављем код деце школског узраста у Републици Србији које је спроведено 2017. године показало је да навику свакодневног прања зуба чешће од једном дневно има око две трећине школске деце узраста 11,13 и 15 година (70,9%), значајно више девојчица него дечака (82,6% према 59,9%).

Неадекватна орална хигијена и примена флуорида, као и нередовне контроле код стоматолога имају значајан утицај на оралног здравље. Поред тога, фактори ризика који су повезани са обољењима уста и зуба су исти као и за водеће незаразне хроничне болести као што су неправилна исхрана, употреба дувана и алкохола.

 

Опште препоруке за очување оралног здравља су:

 • Одржавање адекватне хигијене, што подразумева редовно прање зуба ујутро и увече, као и после сваког оброка и коришћење конца за зубе

 • Смањење уноса шећера и избалансирана исхрана

 • Коришћење заштитне опреме за спортске активности и придржавање прописаних мера безбедности у саобраћају

 • Безбедно физичко окружење

 • Посете стоматологу ради редовне контроле, уклањање зубног каменца од стране стоматолога и примена флуорида према препоруци стоматолога

 • Престанак или смањење конзумирања алкохола

 • Престанак пушења.

Преузмите Конкурс

Преузмите Постер

Извор: Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" (http://www.batut.org.rs/index.php)

У Србији, XXIX „Недеља здравља уста и зуба“- кампања се обележава у организацији Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, мреже института/завода за јавно здравље и Стоматолошког факултета Универзитета у Београду.

Многобројне предшколске установе, школе, запослени у просвети, предшколска деца, ученици и њихови родитељи, као и здравствени радници из служби за стоматолошку здравствену заштиту домова здравља дају велики допринос успеху кампање.

 

Циљ активности у оквиру ове кампање је информисање и стицање знања, формирање исправних ставова и понашања појединаца у вези са очувањем и унапређењем здравља уста и зуба популације, а посебно деце и младих. Остваривање предвиђених активности омогућено је заједничким ангажовањем здравствених и образовних установа, уз учешће запослених, ученика и њихових родитеља, медија (штампе, телевизије, радија) друштвено-хуманитарних, спортских, рекреативних, културних и других организација и удружења

 

Ове године, Недеља здравља уста и зуба се обележава под слоганом „Oрално здравље чувамо од најранијег узраста“. Слоган кампање указује на значај породице у формирању здравих стилова живота и активном односу према очувању оралног здравља.

 

Циљ конкурса је да се подстакне здравствено васпитни рад у вртићима и основним школама на тему оралног здравља и едукују деца о значају и начинима очувања здравља уста и зуба, нарочито у оквиру породице и условима које она омогућава.

 

У оквиру обележавања Недеље здравља уста и зуба се организује  и избор ликовних и литерарних радова за децу предшколских установа и ученике основних школа на тему  Oрално здравље чувамо од најранијег узраста намењен деци предшколског узраста и ученицима основних школа. Најуспешнији радови се бирају на окружном нивоу у организацији института и завода за јавно здравље и достављају  Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” који проглашава најбоље радове на републичком нивоу.

 

Најбољи радови биће презентовани на Симпозијуму здравственог васпитања у стоматологији и биће коришћени за припрему  здравствено промотивног материјала у циљу континуиране промоције здравља уста и зуба међу општом популацијом.

 

 

 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ

 


РАСПИСУЈЕ КОНКУРСза избор најбољег литерарног састава и ликовног  рада на тему:


»
Oрално здравље чувамо од најранијег узраста «

 

Конкурс је намењен деци у вртићима и ученицима основних школа. Циљ конкурса је да се подстакне здравствено васпитни рад у вртићима и основним школама на тему оралног здравља и едукују деца о значају и начинима  очувања  

здравља уста и зуба, нарочито у оквиру породице и условима које она омогућава.

Овогодишња кампања се обележава од 13. до 19. маја 2019. године.
Циљ кампање  »XXIХ  Недеље здравља уста и зуба«  је информисање и стицање знања, формирање исправних ставова и понашања појединаца у вези са очувањем и унапређењем здравља уста и зуба популације, а посебно деце и младих.


По три најбоља ликовна рада у категорији предшколски узраст и по три најбоља литерарна и ликовна рада у категорији ученика - узраст I - IV разред основне школе и V-VIII разред основне школе, вртићи и школе могу да доставе Заводу за јавно здравље Врање, Центар за промоцију здравља, ул. Ј.Ј.Лунге бр.1, 17500 Врање, са назнаком  »За конкурс XXIХ Недеља здравља уста и зуба« до 10. маја 2019. године.

Ликовни радови би требало да буду урађени на папиру, у формату блока број 5.

Најбољи ликовни и литерарни радови биће изабрани на нивоу вртића и школа, а затим достављени Институту за јавно здравље Србије ''Др Милан Јовановић Батут'' до 13. маја 2019.године, како би се прогласио и промовисао најбољи дечији рад на тему Кампање који ће бити штампан у виду постера и дистрибуиран у домове здравља.

Конкурс није наградног карактера (иако у складу са могућностима могу бити обезбеђене награде на окружном нивоу), већ се кроз избор и промоцију најбољих дечијих радова подстиче здравствено васпитни рад који прати израду радова. Најбољи радови биће изабрани и промовисани на окружном нивоу, постављени на сајту Института за јавно здравље Србије и презентовани на симпозијуму здравственог васпитања у стоматологији и неће се враћати већ ће бити коришћени за дизајн и штампање здравствено промотивног материјала у циљу континуиране промоције здравља уста и зуба међу општом популацијом.