Узрасти и развој детета

Завршено је истраживање - стандардизација Упитника "УРД" које је прошле године спроведено на нивоу педијатријских служби у Србији у сарадњи Удружења педијатара Србије са Институтом за психологију Филозофског факултета у Београду а уз подршку Министартва здравља Републике Србије и Фондације за отворено друштво.

На Конференцији у Београду, која је одржана крајем прошле недеље, презентовани су резултати стандардизације и разматрани су предуслови да се стандардизовани Упитник "Узрасти и развој детета"(УРД), као инструмент обавезног скрининга развојних кашњења деце уведе у рутинску примену у свим домовима здравља у Србији. 

"Упитник УРД јесте комплет од 21 упитника који указују на развој детета и његово напредовање у више развојних облати узраста од првог месеца до пет и по година. "  појашњава управница Дома здравља Врање, др Јадранка Ајановић, специјалисткиња педијатрије и додаје:

"Прати се напредак детета у важним областима комуникација, физичким способностима, социјалним вештинама и вештинама решавања проблема. Приређен је тако да може да се користи у форми скринига, као помоћно средство приликом праћења развоја деце а у циљу раног откривања могућих кашњења у развоју. Прати и подржава развој, открива неке од фактора ризика, укључује  процену функционисања активности и учествовања што доводи до благовремене реакције и омогућује да значајно већи број деце добије адекватнију и правовремену помоћ и подршку те тако знатно успешније превазиђе тешкоће и има бољи квалитет живота.".

"Пројекат "Подстицајно родитељство на игру" је пројекат који реализује Министарство здравља Републике Србије, Удружење педијатара Србије у сарадњи са Уницефом где Здравствени центар Врање такође активно учествује у реализацији. Почиње 1. јула 2019. године. и трајаће све до 2024. године. Овај пројекат својим активностима пружа значајну подршку родитељима, добром родитељству и омогућава развој деце од најранијег узраста, где ће поред педијатриских служби бити укључена и Служба поливалентне патронаже" - најавила је управница Дома здравља Врање, др Јадранка Ајановић у својој изјави за сајт Здравственог центра Врање.