Нови телефонски именик Здравственог центра Врање

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК ЛОКАЛА ПО ОДЕЉЕЊИМА

УПРАВА

ЦЕНТРАЛА- ПОЗИВНИ БРОЈ            7155

300

1.

Директор Здравственог центра

302

2.

Управник ОЈ Болнице

307

3.

Управник ОЈ Дома здравља

304

4.

Руководилац немедицинске службе

306

5.

Главна сестра Здравственог центра

 

6.

Главна сестра ОЈ Болнице

 

7.

Главна сестра ОЈ Дома здравља

303

8.

Правна служба

 

9.

Правна служба

305

10.

Кухиња–сала

352

11.

Секретарица генералног директора

 

 

 

 

ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА

12.

Начелник економско-финансијске службе

309

13.

План и анализа

442

14.

Шеф рачуноводства

433

15.

Шеф ликвидатуре

434

16.

Шеф прихода

435

17.

Координатор електронских фактура

 

18.

Књиговодство

441

19.

Благајна

440

20.

Шеф јавних набавки

445

21.

Јавне набавке

446

22.

Јавне набавке

436

23.

АОП

443

24.

Архива

439

25.

Радни односи

437

26.

Писарница

438

27.

Пријемно-обрачунска

 

28.

Шеф електронске фактуре

 

29.

Магацин техничког и другог материјала

 

30.

Референт набавке

444

 

 

 

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

31.

Начелник техничке службе

310

32.

Шеф одсека техничке радионице

309

33.

Столарска радионица

428

34.

Водоинсталатер

429

35.

Машинска и електрорадионица

430

36.

Шеф одсека вешераја

431

37.

Шеф одсека медицинског отпада и народне одбране

 

38.

Шеф одсека за одржавање хигијене и интрахоспиталне инфекције

 

39.

Шеф одсека кухиње

467

40.

Шеф одсека за припрему и сервирање хране

 

41.

Капија-портирница

301

42.

Централа

300

43.

ЗЗЈЗ

 

 

 

 

ОПШТА БОЛНИЦА

 

ИНТЕРНО ОДЕЉЕЊЕ

 

1.

Начелник одељења

550

2.

Главни техничар интерног одељења

551

3.

Пријемна амбуланта интерног одељења

552

4.

Коронарна јединица

553

5.

Први спрат

554

6.

Други спрат

555

7.

Трећи спрат

556

8.

Специјалистичка амбуланта

557

9,

Специјалистичка амбуланта

558

10.

Лекарска соба

559

11.

Лекарска соба

560

12.

Ергометрија

561

13.

Лекарска соба

562

14.

Лекарска соба

563

15.

Магацин

564

 

 

 

ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКО ОДЕЉЕЊЕ

16.

Начелник одељења

565

17.

Главна сестра

566

18.

Приземље-амбуланта

567

19.

Први спрат

568

20.

Други спрат

569

21.

Трећи спрат

570

22.

Породилиште

571

23.

Дечији бокс

572

24.

Лекарска соба–први спрат

573

25.

Лекарска соба–други спрат

574

 

 

 

ДЕЧИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ

26.

Начелник одељења

583

27.

Главна сестра

584

28.

Пријемна амбуланта-приземље

585

29.

Други спрат-интервенције

586

30.

Трећи спрат-интервенције

587

31.

Лекарска соба-други спрат

588

32.

Лекарска соба-трећи спрат

589

 

 

 

ОРЛ ОДЕЉЕЊЕ

33.

Начелник одељења

311

34.

Главна сестра

 

35.

Пријемно-специјалистичка амбуланта

447

36.

Интервенције-први спрат

449

37.

Операциона сала

451

38.

Лекарска соба

452

 

 

 

ПСИХИЈАТРИЈСКО ОДЕЉЕЊЕ

39.

Начелник одељења

312

40.

Главна сестра

 

41.

Специјалистичка амбуланта

453

42.

Интервенције

 

43.

Лекарска соба

455

44.

Лекарска соба

454

45.

ЕЕГ

488

 

 

 

 

 

 

ОЧНО ОДЕЉЕЊЕ

46.

Начелник одељења

600

47.

Главна сестра

601

48.

Интервенције

 

49.

Специјалистичка амбуланта

 

50.

Лекарска соба

 

 

 

 

УРОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ

51.

Начелник одељења

602

52.

Главна сестра

603

53.

Интервенције

604

54.

Специјалистичка амбуланта

605

55.

Лекарска соба

606

 

 

 

ОРТОПЕДСКО ОДЕЉЕЊЕ

56.

Начелник одељења

607

57.

Главна сестра

608

58.

Специјалистичка амбуланта

609

59.

Интервенције

610

60.

Лекарска соба

611

 

 

 

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА

61.

Начелник физикалне медицине

 

62.

Главни физиотерапеут

466

63.

Соба физиотерапије

465

64.

Лекарска соба

 

 

 

 

УРГЕНТНО ОДЕЉЕЊЕ

65.

Начелник одељења

612

66.

Интервенције

613

 

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРИЈА ОЈ БОЛНИЦЕ

67.

Начелник лабораторије

670

68.

Главни лаборант

671

69.

Пријемна амбуланта

672

70.

Лаборанти

673

71.

Лекарска соба

674

 

 

 

НЕУРОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ

72.

Начелник одељења

675

73.

Главна сестра

676

74.

Интервенције

677

75.

Лекарска соба

678

76.

Специјалистичка амбуланта ЕМНГ

679

 

 

 

АПОТЕКА

77.

Начелник 

 

78.

Фармацеути

 

79.

Администрација

 

 

 

 

ИНФЕКТИВНО ОДЕЉЕЊЕ

80.

Начелник одељења

 

81.

Главна сестра

459

82.

Пријемна амбуланта

459

83.

Лекарска соба

460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУДНО ОДЕЉЕЊЕ

84.

Начелник одељења

462

85.

Интервенције

461

86.

Специјалистичка амбуланта

463

 

 

 

РАДИОЛОГИЈА И УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА

87.

Начелник одељења

680

88.

РО техничари

681

89.

Лекарска соба

682

90.

Лекарска соба

683

 

 

 

ТРAНСФУЗИЈА

91.

Начелник одељења

684

92.

Главни техничар

685

93.

Техничари

686

 

 

 

НЕФРОЛОГИЈА-ДИЈАЛИЗА

94.

Начелник-лекари

458

95.

Техничари

457

 

 

 

ДНЕВНА ОНКОЛОШКА БОЛНИЦА

96.

Лекари

450

97.

Сестре

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА ВРАЊЕ

СЛУЖБА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

1.

Начелник- Главнасестра

420

2.

Картотека

412

3.

Интервенције

413

4.

Ординацијабр. 120

414

5.

Ординацијабр. 121-123

415

6.

Ординацијабр. 124-126

416

7.

Ординацијабр. 128-130

417

8.

Ординација

427

9.

Заштитникосигураника

421

10.

ОбезбеђењеДомаздравља

418

11.

ОчнаамбулантаДомаздравља

419

12.

ЗаводзаЈавноЗдравље

 

 

 

 

МЕДИЦИНА РАДА

13.

Картотека

353

14.

Главнасестра

 

15.

Интервенције

355

16.

Лекарскауверења

354

17.

Ординацијабр. 313

 

18.

Ординацијабр. 315

356

19.

Ординацијабр. 316

 

20.

Ординацијабр. 318

357

21.

Ординацијабр. 319

358

22.

Ординацијабр. 321

359

23.

Ординацијабр. 322

360

 

 

 

ДИПАНЗЕР ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

24.

Начелникслужбе

401

25.

Главнасестра

 

26.

Картотека

396

27.

Интервенције

397

28.

Ординацијабр. 207

402

29.

Ординацијабр. 206

400

30.

Ординацијабр. 203

398

31.

Ординацијабр. 201

399

 

 

 

ДИСПАНЗЕР ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

32.

Начелникслужбе

409

33.

Главнасестра

410

34.

Интервенције

411

35.

Вакцинација

406

36.

Ординацијабр. 107

404

37.

Ординацијабр. 108

403

38.

Ординацијабр. 110

408

39.

Ординацијабр. 109

405

40.

Развојносаветовалиште

 

41.

Логопед-Психолог

407

 

 

 

СПОРТСКА МЕДИЦИНА

42.

Ординацијалекара

376

43.

Интервенције

377

 

 

 

СТОМАТОЛОГИЈА

44.

Начелник

367

45.

Картотека

363

46.

Оралнахирургија

364

47.

Конзерватива

365

48.

Конзерватива

366

49.

Пријемно

372

50.

Протетика

368

51.

Зубнатехника

370

52.

Ортодонција

369

53.

Превентивнадечијастоматологија

371

 

 

 

ПАТРОНАЖА – ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ

54.

Начелникцентразапревенцију

 

55.

Главнасестраслужбе

361

56.

Партонажнесестре

362

 

 

 

ЛАБОРАТОРИЈА ОЈ ДОМА ЗДРАВЉА

57.

Начелникслужбе

 

58.

Главнилаборант

374

59.

Лабораторијазаодрасле

375

60.

Лабораторијазадецу

373

 

 

 

СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ

61.

Начелникслужбе

422

62.

Главнасестра

 

63.

Интервенције

 

64.

Лекарскаординација

423

65.

Шефвозногпарка

432

 

 

 

СЛУЖБА КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА

66.

Ординација

425

67.

Интервенције

426

 

 

 

КОЖНИ ДИСПАНЗЕР

68.

Ординацијалекара

424

69.

Ординацијалекара

 

70.

Интервенције

 

 

 

 

 

 

 

ДИСПАНЗЕР ЗА ЖЕНЕ

71.

Начелникслужбе

 

72.

Главнасестра

387

73.

Картотека

386

74.

Пријемнаамбулантабр. 216-217

390

75.

Пријемнаамбулантабр. 219

389

76.

Пријемнаамбулантабр. 220

388

 

 

 

ИНТЕРНА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА СЛУЖБА - ДИЈАБЕТ

77.

Пријемнаамбулантабр. 143

391

78.

Пријемнаамбулантабр. 213

392

79.

Ординација

395

80.

Ординација

394

 

 

393

МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

81.

Начелникслужбе

383

82.

Главнитехничар

384

83.

Сестринскасоба

378

84.

Социјалнирадник

379

85.

Психолог

380

86.

Ординацијабр. 231

382

87.

Ординацијабр. 232

 

88. 

Психолог

381

 

 

 

ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК ХИРУРШКОГ БЛОКА

IV СПРАТ – ХИРУРГИЈА -

1.

Лекарскасоба  (ДрСашаЂорђевић и Др.МомчилоСтоилковић)

550

2.

Лекарскасоба  (ДрНенадНедељковић и ДрИгорСтојановић)

551

3.

Лекарскасоба  (ДрПредрагПоцевски и ДрВукашинАнтић)

552

4.

Лекарскасоба  (ДрНаташаАнтанасијевић-Ристић и ДрСветланаМихајловић)

553

5.

Лекарскасоба  (ДрБогданМанасијевић и ДрГоранИвковић)

554

6.

Лекарскасоба  (ДрМомчилоСтошић)

555

7.

Дежурнилекар

 

8.

Сестринскипулт

559

9.

Интервенције

 

10.

Главнитехничар

560

 

 

 

III СПРАТ –ИНТЕНЗИВНА НЕГА- АНЕСТЕЗИЈА-

11.

Дежурнианестезиолози

590

12.

Главнасестраанестезије

595

13.

Лекарскасоба (Докторке)

591

14.

Лекарскасоба (Доктори)

596

15.

Интензивна- сестре, пулт А2

 

16.

Интензивна- сестре, пулт А1

 

17.

Интензивна- сестре, пулт В1

 

18.

Интензивна- сестре, пулт В2

 

 

 

 

II СПРАТ

19.

Анестетичари

583

20.

Опоравак

584

21.

Инструментарихирургије

585

22.

 

 

 

I СПРАТ

 

26.

НачелникАнестезије

 

27.

Интервенције

 

28.

Лекарскахируршкасоба

 

29.

Лекарскасоба

 

30.

Начелникхирургије

 

31.

Сестринскипулт

 

32.

Стерилизација

612

 

 

 

 

 

 

ПРИЗЕМЉЕ- УРГЕНТНО

33.

Начелникургентног

607

34.

Консултације

608

35.

Главнасестра

606

36.

Опсервација – сестринскипулт-

609

37.

Пријемнипулт

610

 

 

 

 

 

 

СУТЕРЕН – ПАТОЛОГИЈА- 

38.

Лекарскасоба  (ДрМаријаЛалић)

 

39.

Начелник (ДрМиљаМитровић)

687

40.

Обдукциониблок

589

41.

Лабораторија - Патохистологија

601

42.

Главнасестра

688

43.

Лаборанти

587

 

 

 

СУТЕРЕН – ТРАНСФУЗИЈА-

44.

Лекарскасоба

586

45.

Дежурнитехничари

588

46.

Амбуланта

474