Бесплатни превентивни прегледи, новембар 2019

АКЦИЈА ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА

03.11.2019. ГОДИНЕ ОД 08-16h У ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ  ВРАЊЕ

  • НЕУРОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
  • МАМОГРАФСКИ ПРЕГЛЕДИ
  • ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

 

КОРДИНАТОРИ АКЦИЈЕ:

в.д. директора ЗЦ Врање: др спец. Љиљана Антић 

КОРДИНАТОРИ ТИМОВА:

управник ОЈ Болнице Врање: др спец. Саша Ђорђевић 

гл.техничар ОЈ Болнице: Милан Костић 

заменик Управника Дома здравља Врање др Драган Ђошић 

заменица главне сестре Дома здравља Врање Мирјана Станишић 

НЕУРОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

ОЈ ДОМ ЗДРАВЉА ВРАЊЕ

 

I СМЕНА: (8-12h)

Др Снежана Јањић  

Мс Јагода Петровић 

Др Биљана Ђорђевић 

Мс Слађана Манасијевић 

 

 

II СМЕНА: (12-16 h)

Др Бобан Стаменковић  

Мс Кристина Плачковић  

Др Биљана Ђорђевић 

Мс Слађана Манасијевић 

 

 

МАМОГРАФСКИ ПРЕГЛЕДИ

РО КАБИНЕТ – ОЈ БОЛНИЦА ВРАЊЕ

 

I СМЕНА: (8-12h)

Др Небојша Милосављевић 

Др Јелена Стошић 

Ро техничар Марија Петковић 

Ро техничар Дејан Ивановић 

 

II СМЕНА: (12-16 h)

Др Анка Вељковић 

Др Јован Китић 

Ро техничар Данијела Радичевић 

Ро техничар Јасмина Арсић 

 

ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

ОФТАЛМОЛОГИЈА– ОЈ ДОМ ЗДРАВЉА

 

 I СМЕНА: (8-12h)

 Др спец. офталмологија  Павлина Стаменов  

 Мс Славојка Марковић 

 

 

 II СМЕНА: (12-16 h)

 Др спец. офталмологија  Павлина Стаменов  

 Мс Сузана Стошић 

 

 

Здравствена установа

Превентивни прегледи

Здравствени центар Врање

 

ОЈ Дом здравља Врање

 

ОЈ Болница Врање

 

 

 

 

 

1. Неуролошки прегледи;

 

2. Мамографски прегледи;

 

3. Офталмолошки прегледи;