Бесплатни превентивни прегледи - децембар, 2019

Акција бесплатних превентивних прегледа коју  Министарство здравља спроводи у циљу ране дијагностике и промоције превенције као најефикаснијег начина бриге о сопственом здрављу, биће настављена у недељу, 22. децембра, од 8 до 16 часова.

Планирани су следећи превентивни прегледи:

1. Ултразвук абдомена;

2. Kардиолошки прегледи – ЕKГ и крвни притисак;

3. Тумор маркери.

Здравствени центар Врање позива грађане, да учествују у недељној акцији,  обаве превентивне прегледе и тиме позитивно утичу на своје здравље и квалитет живота.

 

АКЦИЈА ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА

22.12.2019.ГОДИНЕ ОД 08-16h У ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ  ВРАЊЕ

 

  • УЛТРАЗВУК АБДОМЕНА
  • КАРДИОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ (ЕКГ И КРВНИ ПРИТИСАК)
  • ТУМОР МАРКЕРИ (CEA, CA19,9)

 

КОOРДИНАТОР АКЦИЈЕ:

в.д. директора ЗЦ Врање: др спец. Љиљана Антић 

главна сестра Здравственог ценра Врање Јасмина Ристић 

 

КОOРДИНАТОРИ ТИМОВА:

управник ОЈ Болнице Врање: др спец. Саша Ђорђевић 

гл.техничар ОЈ Болнице: Милан Костић 

заменик Управника Дома здравља Врање др Драган Ђошић 

заменица главне сестре Дома здравља Врање Марина Јовановић 

одговорна сестра за интрахоспиталне инфекције Сунчица Станковић 

 

УЛТРАЗВУК АБДОМЕНА

ОЈ БОЛНИЦА ВРАЊЕ – РАДИОЛОШКА СЛУЖБА

 

I СМЕНА: (8-12h)

Др Небојша Милосављевић  

Др Раде Ристић 

Виши Ро тех.  Дубравка Мутавџић 

Виши Ро тех.  Ненад Стојановић 

 

 

II СМЕНА: (12-16 h)

Др Јелена Стошић  

Др Анка Вељковић 

Ро тех.  Гордана Анђелковић 

Виши Ро тех.  Ненад Стојановић 

 

 

 

КАРДИОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ (ЕКГ И КРВНИ ПРИТИСАК)

 ОЈ БОЛНИЦА ВРАЊЕ – ИНТЕРНИСТИЧКА СЛУЖБА У ДОМУ ЗДРАВЉА

 

I СМЕНА: (8-12h)

Др Марина Рашић - Поповић 

Др Данијела Станковић Цветковић 

Мс Неда Јанков 

Мс Катарина Ристић 

 

II СМЕНА: (12-16 h)

Др Милан Младеновић  

Др Јасмина Љубић 

Мт  Милан Љубеновић 

Мс Маја Ђорђевић 

 

 

ТУМОР МАРКЕРИ (CEA, CA19.9 )

ОЈ БОЛНИЦА ВРАЊЕ - ЛАБОРАТОРИЈА

 

 

I СМЕНА: (8-12h)

Др Станиша Станојев, спец.клин.биохемије 

Лаб.техн. Данијела Стајић   

Лаб.техн. Љиљана Недељковић 

Лаб.техн. Миле Станковић 

Лаб.техн. Слађана Стојиљковић 

Лаб.техн. Мирјана Тасић 

 

II СМЕНА: (12-16 h)

Др Данијела Ристић Георгијев, спец.клин.биохемије 

Лаб.техн. Биљана Здравковић