Лицитација возила

У следећем ллинку је сва потребна документација ЛИЦИТАЦИЈА