Извештај акције превентивних прегледа у ЗЦ Врање 19.11.2017.


Извештај акције превентивних прегледа у Здравственом центру Врање 19.11.2017.

Укупан број одрадјених превентивних прегледа до 16х у Здравственом центру Врање, је: 738

   Од тога:
- 37 Мамографија за зене старости преко 40 година
- 236 УЗ прегледа абдомена
- 465 Лабораторијских анализа хормона ститне злезде.


У акцији превентивних прегледа учествовало укупно 27 здравствених радника, и то:
- 5 тимова из Службе радиологије
            • (2 тима на РТГ одељењу = 2 лекара спец. радиолога + 5 радиолошких техничара)
            • (2 тима у Служби за општу хирургију = 2 лекара спец. радиолога + 2 медицинске сестре )
- 3 тима из Лабораторије:
            • ОЈ Болница:
                 (1 специјалиста клиничке биохемије + 1 здравствени сарадник дипл.инг.биологије + 5 лабораната)
            • Дом здравља:
                 (1 специјалиста клиничке биохемије + 2 лаборанта)
- Генерални директор ЗЦ Врање и главна сестра ЗЦ Врање
- Управница ОЈ Болнице и главна сестра ОЈ Болнице
- Управница ОЈ Дома здравља и главна сестра ОЈ Дома здравља

 Погледајте ВИДЕО