Болница

Болница (25)

недеља, 28 мај 2017 20:46

Приватна пракса

Написао

Историјат

У складу са Законом о удружењима Удружење приватних лекара Србије пререгистровало се 1. јула 2011 и сада носи назив “ПРИВАТНИ ЛЕКАРИ СРБИЈЕ”. За председника је изабран Проф др Вишеслав Хаџи-Тановић.

Удружење приватних лекара Србије је струковна, добровољна, невладина организација у коју су учлањени приватни доктори, власници ординација и клиника или запослени доктори у приватном здравству, као и други који поштују Статут Удружења и Устав Србије.

Удружење је формирано 27.04.1991 године у Београду, на оснивачкој Скупштини у Хотелу Интерконтинентал. Оснивачи су били доктори медицине и стоматологије, власници приватних ординација, поликлиника и клиника и за првог председника изабран је Проф др Вишеслав Хаџи-Тановић.

Приватна лекарска комора Србије основана је 1.августа 1992 године. Оснивачи су били чланови Удружења који су активност пренели на Приватну лекарску комору Србије, која је после 15 година успешног рада, престала са радом 2007 године, под притиском власти и тада је поново активиран рад Удружења приватних лекара Србије.

Приватна лекарска пракса у Србији и бившој Југославији је, после 40 година забране од стране комунистичког режима, поново почела са радом 1989. године Законом о личном раду, тадашњег премијера бивше Југославије Анте Марковића.

Активност Удружења се одвија на територији целе Србије.

Удружење има својство правног лица са правима и обавезама која произилазе из Статута и Закона.

Највиши орган Удружења је Скупштина, која се бира по делегатском принципу за целу Србију.

Удружење представља и заступа Председник Удружења, који се бира на 4 године, а који је истовремено и председник Управног одбора.ПРИВАТНА ЛЕКАРСКА ПРАКСА У СРБИЈИ 1989 – 2012

У Србији сада има 4.500 приватних здравствених установа, регистрованих као самостални привредни субјекти у Агенцији за привредне регистре.
У приватном здравственом сектору стално је запослено око 10.000 лекара.
У приватно здравство за 20 година инвестирано је преко две милијарде ЕУР-а капитала, без хипотеке.
Приватно здравство Србије има преко 3.000 УЗ апарата и преко 100 ЦТ и МР.
У преко 100 приватних болница са око 1.000 кревета, обављају се сви типови операција сем операција на мозгу.
Преко 40% становника Србије већ користи услуге приватног здравства, 60% дијагностичке и специјалистичке услуге, 65% гинеколошке, 80% лабораторијске и стоматолошке услуге.
Преко 80% грађана Србије користило би здравствене услуге у приватном здравству ( анкета РТС 1 ), када би то могли са књижицом обавезног здравственог осигурања.
Приватна лекарска пракса је сада на слободном тржишту.

Извор: Итернет портал: Приватни лекари Србије

 

недеља, 28 мај 2017 20:43

Ценовник услуга болница

Написао

Плаћање партиципације:

III. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОЈА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИЗ СРЕДСТАВА

ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА УЗ ПЛАЋАЊЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ

Члан 17.

Здравствена заштита која се обезбеђује из средстава обавезног

здравственог осигурања уз плаћање партиципације, обухвата:

1) стационарно лечење-по болничком дану 50 динара

2) рехабилитацију у стационарној здравственој установи-по болничком дану 50 динара

3) преглед и лечење од стране изабраног лекара и лекара специјалисте – по прегледу 50 динара

4) све лабораторијске услуге-по упуту (укључујући микробиологију, паразитологију, хистопатологију и цитологију) 50 динара

5) рендгенски преглед и снимање - по упуту 50 динара

6) преглед на ултразвучном апарату - по упуту 100 динара

7) преглед-по упуту:

- на скенеру и остеодензитометру 300 динара

- на магнетној резонанци 600 динара

8) преглед и терапију у нуклеарној медицини – по упуту 150 динара

9) остале дијагностичке услуге-по упуту (холтер, ендоскопија, ЕКГ, спирометрија и др.) 50 динара

10) рехабилитацију у амбулантним условима (једнодневне терапијске услуге) 50 динара

11) преглед и лечење у дневној болници - по дану 50 динара

12) хируршке захвате ван операционе сале 50 динара

13) кућно лечење – по дану 50 динара

14) санитетски превоз који није хитан:

- на подручју општине, града 50 динара

- ван општине на подручју филијале 100 динара

- ван подручја филијале до здравствене установе у коју је осигурано лице упућено 150 динара

15) хируршке корекције које имају за циљ корекцију урођених аномалија које проузрокују функционалне сметње и корекције након тешких повреда, односно болести које су неопходне за успостављање битних функција органа и делова тела 5% од утврђене цене хируршкe интервенције а највише 30.000 динара

16) имплантате за најсложеније и најскупље здравствене услуге у кардиологији, кардиохирургији, васкуларној хирургији и ортопедији 5% од утврђене цене имплантата а највише 30.000 динара по операцији

17) имплантате који нису обухваћени чланом 20.тачка 10) овог правилника и тачком 16) овог члана 20% од утврђене цене имплантата а највише 30.000 динара по операцији

18) коришћење здравствене заштите осигураних лица упућених у иностранство у складу са законом, ако међународним уговором није другачије уређено 5% од стварних трошкова

19) медицинско-техничка помагала:

-протетичка средства (протезе) 10% од утврђене цене помагала

-ортотичка средства (ортозе) 10% од утврђене цене помагала

-посебне врсте помагала и санитарне справе осим за концентратор кисеоника 10% од утврђене цене помагала

-помагала за омогућавање гласа и говора 10% од утврђене цене помагала

-ортопедске ципеле20% од утврђене цене помагала

-наочаре и контактна сочива са диоптријом до ± 9 за лица старија 10% од утврђене цене помагала од 18 година живота, ако нису на школовању10% од утврђене цене помагала

-слушна помагала за лица старија од 18 година живота ако нису на школовању 10% од утврђене цене помагала

-акрилатна тотална и субтотална протеза код лица старијих од 65 година живота 35% од утврђене цене протезе

20) стоматолошки прегледи и лечење у вези са повредом зуба и костију лица 20% од  утврђене цене услуге

21) стоматолошки прегледи и лечење зуба пре трансплантације бубрега, односно операције на срцу 10% од утврђене цене услуге

22) лечење компликација каријеса и вађење зуба као последице каријеса код деце до навршених 18 година живота-по зубу након завршеног лечења 50 динара

 

Плаћање осталих услуга:

 1. Тоалетирање покојника у капели Здравственог центра Врање           5.000,00 динара
 2. Третман инфективног медицинског отпада по 1 kg                             200,00 динара
 3. Коришћење посебног конфора при лечењу ( апартман )                     2.000,00 динара
 4.  Препис уверења, потврда, лекарских налаза, медицинске документације, историје болести, отпусних листа и слично ( на лични захтев и на захтев разних органа )                                                                                            1.000,00 динара
 5. Копија уверења, потврда, лекарских налаза, медицинске документације, историје болести, отпусних листа и слично ( на лични захтев и на захтев разних органа )  600,00 динара
 6. Дупликат ( препис ) лекарског уверења било ког типа                        50% од цене истог
 7. Копија лекарског уверења било ког типа                                            50% од цене истог
 8. Узимање крви ( матичних ћелија ) из пупчаника новорођенчади          4.000,00 динара

 

Начелници/це и главне сестре/техничари болнице

 
 

Управник Опште болнице Врање

др Никола Поповић, специјалиста педијатрије

Главни медицински техничар Опште болнице Врање

всс Милан Костић

Служба за општу хирургију:

Начелнца: др Светлана Михајловић

Главни техничар: Цветковић Саша

Служба за интерну медицину:

Начелник: др Милан Младеновић

Главни техничар: Сретен Ђорђевић

Служба за пријем и збрињавање ургентних стања:

Начелник: др Љубиша Стојиљковић

Главна сестра: Весна Станисављевић

Служба за гинекологију и акушерство:

Начелница: др Гордана Ђорђевић

Главна сестра: вшс Весна Јањић

Служба за педијатрију:

Начелник: др Никола Поповић

Главна сестра: вшс Данијела Павловић

Служба за неурологију:

Начелнца: др Гордана Радојчић

Главни техничар: Петар Бојковић

Инфективно одељење:

Начелница: др Снежана Тасић

Главна сестра: Данијела Антић

Служба за пнеумофтизиологију:

Начелнца: др Јелена Андонова

Главна сестра: всс Ана Стојановић

Служба за урологију:

Начелник: др Јадран Јањић

Главна сестра: Славица Денковић

Служба за психијатрију:

Начелник: др Слободан Стаменковић

Главна сестра: Ивона Костић

Служба за ортопедију са трауматологијом:

Начелник: др Душан Алексић

Главна сестра: Марија Мицковић

Служба за офталмологију:

Начелник: др Драгослав Станојковић

Главна сестра: Трајковић Зорица

Служба за оториноларингологију:

Начелница: др Марија Стефановић

Главна сестра: Јагода Живковић

Служба за трансфузију:

Начелница: др Весна Стојановић

Главни техничар: Ристић Томислав

Служба за клиничку биохемијску дијагностику:

Начелник: др Станиша Станојев

Главна сестра: Данијела Стајић

Служба за патологију:

Начелнца: др Миља Митровић

Главна сестра: Слађана Стојановић

Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику:

Начелник: др Небојша Милосављевић

Главни техничар: Ненад Стојановић

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију:

Начелник: др Драгиша Михајловић

Главна сестра: Невенка Марковић

Апотека:

Начелнца: Дејковић Марија

Главна сестра: Стојковић Слађана

Служба за анестезиологију са реаниматологијом:

Начелник: Прим др Славче Антанасковић

Главна сестра: Тања Трајковић

Дневна болница за хемиотерапију:

Начелник: др Коста З. Здравковић

Главна сестра: Илић Весна

Служба за нефрологију са хемодијализом

Начелник: др Славче Стаменов

Главна сестра: Наташа Александров

недеља, 28 мај 2017 20:05

Мисија и визија болнице

Написао

Визија

Општа болница Врање жели да буде водећа здравствена установа у области здравствене заштите становништва југа Србије, а њен општи циљ је – здрави људи у здравој заједници.

 Мисија

Ради постизања визије водеће здравствене установе у области секундарне здравствене заштите, Општа болница Врање ће стално радити на заштити, односно реституцији нарушеног физичког и менталног здравља људи гравитирајуће популације, кроз:

 • континуирано задовољење потреба и очекивања корисника у свим примењеним протоколима здравствене заштите, са минималним ресурсима
 • брзу дијагностику, високо специфичну терапију и рехабилитацију
 • истраживање здравствених проблема и здравствених ризика код корисника
 • коришћење апарата и уређаја високе технолошке вредности
 • дефинисање и вредновање дијагностичких и терапеутских тема и метода, њихову примену и еволуцију резултата
 • пренос знања лекарима на примарном нивоу и њихову мобилизацију у локалној заједници, на идентификацији и решавању здравствених проблема
 • медицинску негу трминалних случајева, хитних стања и акутних епизода хроничних болести
 • спремност за реаговање на ванредне ситуације и учешће у њиховој санацији
 • спровођење закона и прописа који штите здравље и гарантују безбедност корисника и особља
 • обезбеђивање оспособљеног особља кроз иновирање знања путем континуиране едукације, самообразовањем и сарадњом са научним и стручним институцијама
 • повећање мотивације за рад особља, побољшањем услова рада и животног стандарда
 • За тумачење ове политике, односно мисије одговоран је Управник, а за њено спровођење сви запослени у Општој болници Врање.

 

Начелници/це и главне сестре/техничари болнице

 
 

Управник Опште болнице Врање

др Саша Ђорђевић, специјалиста опште хирургије

Главни медицински техничар Опште болнице Врање

всс Милан Ристић

Служба за општу хирургију:

Начелнца: др Светлана Михајловић

Главни техничар: Цветковић Саша

Служба за интерну медицину:

Начелнца: др Данијела Цветковић

Главни техничар: Сретен Ђорђевић

Служба за пријем и збрињавање ургентних стања:

Начелнца: др Милена Антић

Главна сестра: Марија Стојановић

Служба за гинекологију и акушерство:

Начелница: др Гордана Ђорђевић

Главна сестра: вшс Весна Јањић

Служба за педијатрију:

Начелник: др Никола Поповић

Главна сестра: вшс Данијела Павловић

Служба за неурологију:

Начелнца: др Гордана Радојчић

Главни техничар: Петар Бојковић

Инфективно одељење:

Начелник: др Снежана Тасић

Главна сестра: Данијела Антић

Служба за пнеумофтизиологију:

Начелнца: др Јелена Андонова

Главна сестра: всс Ана Стојановић

Служба за урологију:

Начелник: др Јадран Јањић

Главна сестра: Славица Денковић

Служба за психијатрију:

Начелник: др Слободан Стаменковић

Главна сестра: Ивона Костић

Служба за ортопедију са трауматологијом:

Начелник: др Слађан Маринковић

Главна сестра: Милена Цветковић

Служба за офталмологију:

Начелник: др Драгослав Станојковић

Главна сестра: Трајковић Зорица

Служба за оториноларингологију:

Начелница: др Марија Стефановић

Главна сестра: Јагода Живковић

Служба за трансфузију:

Начелник: др Душан Јовановић

Главни техничар: Ристић Томислав

Служба за клиничку биохемијску дијагностику:

Начелник: др Станиша Станојев

Главна сестра: Данијела Стајић

Служба за патологију:

Начелнца: др Миља Митровић

Главна сестра: Слађана Стојановић

Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику:

Начелник: др Небојша Милосављевић

Главни техничар: Ненад Стојановић

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију:

Начелник: др Драгиша Михајловић

Главна сестра: Невенка Марковић

Апотека:

Начелнца: Дејковић Марија

Главна сестра: Стојковић Слађана

Служба за анестезиологију са реаниматологијом:

Начелница: др Татјана Алексић

Главна сестра: Весна Крстић

Дневна болница за хемиотерапију:

Начелник: др Коста З. Здравковић

Главна сестра: Илић Весна

Служба за нефрологију са хемодијализом

Начелник: др Миодраг Антић

Главна сестра: Наташа Александров

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Служба за гинекологију и акушерство

Контакт телефон :  017/ 421 550, локали: 208, 209, 210. 422-242

Нови телефонски именик (локали):

Начелник одељења

565

 

Главна сестра

566

 

Приземље-амбуланта

567

 

Први спрат

568

 

Други спрат

569

 

Трећи спрат

570

 

Породилиште

571

 

Дечији бокс

572

 

Лекарска соба–први спрат

573

 

Лекарска соба–други спрат

574

Начелник службе: др Гордана Ђорђевић, специјалисткиња за гинекологију са акушерством

Главна сестра: вшс Весна Јањић

Служба за гинекологију и акушерство заузима површину од 2 800 квадратних метара, смештена је у згради где заузима приземље и три спрата.

Број и структура запослених:

- 14 специјалиста гинекологије и акушерства,

- 5 специјалиста педијатрије, од тога три неонатолога

- 1 лекар на специјализацији из педијатрије

- 2 високе струковне сестре, једна општег смера и једна бабица

- 1 виша педијатријска сестра

- 7 више гинеколошке сестре

- 17 акушерске сестре-техничар

- 26 медицинске сестре општег смера

- 5 педијатријске сестре

- 1 магационер

- 4 хигијеничара

- 1 спремач.

Укупно запошљених у Служби за гинекологију са акушерством је 84.

У Служби за гинекологију постоје одсеци за: патологију трудноће, оперативни блок, стерилитет, пуерперијум, породилиште, конзервативну гинекологију, дијагностику, рано откривање малигних болести, лапароскопију и ендоскопију, консултативну здравствену заштиту, интензивну негу дечјег бокса, патологију новорођенчета, физиологију новорођенчади и "Baby frendli"

 

недеља, 28 мај 2017 20:01

Служба за оториноларингологију

Написао

Начелница: др Марија Стефановић, специјалисткиња оториноларингологије

Главна сестра: Лидија Стошић

Нови телефонски именик (локали):

Начелник одељења

311

 

Главна сестра

 

 

Пријемно-специјалистичка амбуланта

447

 

Интервенције-први спрат

449

 

Операциона сала

451

 

Лекарска соба

452

тел: 422-704

У најкраћем ОРЛ одељење Болнице у Врању постоји више од 40 година, тачније још од 1958, и 1959.г као ОРЛ служба са др Батом Здравковићем на челу, а касније тек од 1971. у континуитету до данас.
Први начелник ОРЛ одељења био је др Коинстантин Поповић.
Тренутно ОРЛ и МФ одељење има 15 болесничких постеља,8 лекара, од којих 7 специјалиста, 6 ОРЛ и 1 МФ хирурга, као и једног лекара на специјализацији из ОРЛ, 11 медицинских сестара.
На овом одељењу се годишње обави 20.000 специјалистичких прегледа, 500 хоспитализација и око 800 хируршких интервенција.

 

недеља, 28 мај 2017 20:00

Психијатријско одељење

Написао

Начелник службе : др Слободан Стаменковић, специјалиста неуропсихијатрије
Главни техничар: Ивона Костић

Нови телефонски именик (локали):

Начелник одељења

312

 

Главна сестра

 

 

Специјалистичка амбуланта

453

 

Интервенције

 

 

Лекарска соба

455

 

Лекарска соба

454

 

ЕЕГ

488

тел: 424-363

У оквиру Опште болнице Врање, 1964. године основана је неуропсихијатријска амбуланата. Психијатријско одељење је настало као саставни део Неуропсихијатријске службе 1965. године. Реорганизацијом службе од 1991. године Психијатријско одељење функционише као самостална целина. У пружању здравствених услуга Психијатријско одељење покрива територију Пчињског округа. Грађани Косовског поморавља такође су упућени на ово одељење и користе здравствене услуге Психијатријског одељења - Опште болнице Врање у Врању.

Психијатријско одељење располаже са 48 болесничких постеља.

Организација службе:

-          Одсек за лечење психоза

-          Одсек за лечење неуроза

-          Одсека за лечење алкохолизма

-          Одсек за специјалистичко-консултативне прегледе

-          Психијатријска амбуланта.

Кадровска структура:

-          8 лекара ( неуропсихијатра, психијатра )

-          1 клинички психолог

-          1 социјални радник

-          1 социолог

-          17 медицинских сестара-техничара

-          8 хигијеничара

 

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију основана је 1. јуна 1978. године. Први начелник службе био је др Никола Величковић, физијатар.

Нови телефонски именик (локали):

Начелник физикалне медицине

 

 

Главни физиотерапеут

466

 

Соба физиотерапије

465

 

Лекарска соба

 

Контакт телефон :  017/ 421 550, локал 202,422-056

Начелник службе: др Драгиша Михајловић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

Главни терапеут:  Невенка Марковић

Делатност:

У служби се лече следећа патолошка стања:

-          Болести запаљењског и дегенеративног реуматизма

-          Посттрауматска и постоперативна стања

-          Лезије централног и периферног моторног неурона

-          Конгениталне и стечене малформације дечјег узраста .

Служба се састоји из амбулантног дела из амбулантног дела  и терапијског дела. Терапијски део се састоји из просторија у којима се обавља кинези Тh, електро Тh, термо и механо Th односно мануелна масажа у боксу прилагођеном намени.

Услуге:

Сви прегледи  физијатра са упутом од изабраног лекара, термотерапија, електротерапија која обухвата галванскау струју, интерферентне струје, дијадинамске струје, ултразвучну терапију, ТЕНС и стимулацију експоненцијалним струјама, магнетотерапију, фототерапију – ласеотерапију, терапију инфрацрвеним и ултра љубичастим зрацима, кинезотерапију – групне вежбе, сколиозе, кифозе, вежбе деце ометене у развоју рана рехабилитација на другим одељењима и мануелна масажа.

Број и структура запослених:

4 лекара:

- др Татјана Младеновић, физијатар-начелник службе

- др Душанка Тимчић, физијатар

- др Данијела Цивкароски, физијатар

- др Драгиша Михајловић, физијатар

8 виших физиотарапеута

5 средњих физиотарапеута

1 масер.

С обзиром на све већи значај који физикална медицина и рехабилитација има у свету, надамо се да ћемо уз даљу модернаизацију наше службе, побољшање услова рад и континуирану едукацију лекара и медицинског особља пратити савремене токове и достигнућа у овој области.

 

недеља, 28 мај 2017 19:59

Служба хирургије

Написао

Начелник: др Светлана Михајловић, специјалисткиња опште хирургије

Главни техничар: Цветковић Саша

Контакт телефон: 421-550 локали:224,223,240,255, 415-510

Окружна болница (касније Бановинска) из трошних Декерових барака 1936. године премешта  се  у зидане зграде Американског дома за ратну сирочад. Тадашњи управник Бановинске болнице, др Антун Сасо увиђа значај отварања Хируршког одељења. Године 1937. Др Слободан Паламаревић  наименован је за шефа  Хируршког одељења Бановинске болнице „Џона Фротингама“. Болница је била пред формирањем Хируршког одељења, да би Јован Јовановић Линга , задужбинар и дародавац , надахнут  осећањима према свом родном месту , о свом трошку подигао модерни Хируршки павиљон са свим потребама за модерну хирургију. Павиљон је освештен и отворен  17. Јула 1938. године. Лунгин Хируршки павиљон имао је двадесет болесничких кревета, једну операциону салу и амбуланту.

Хируршко одељење Опште болнице у Врању је по стандардима Министарства здравља Републике Србије данас  регистровано за 56 болесничких постеља.  Интензивна нега  има 5 болесничких постеља.

У погледу кадрова  на одељењу Хиругије раде 12 специјалиста хирургије,од којих су 3 доктора  науке и 3 примаријуса. У систему сталних дежурстава распоређено је 9 доктора. Такође раде 33 медицинске сестре. На хируршком одељењу је распоређено  23 медицинске сестре од којих 16 раде по сменама а 7 сестара раде  у амбуланти одељења. За рад у операционим салама распоређене су 10 медицинске сестре. Једна медицинска сестра поседује вишу стручну спрему док су остале са средњом медициском школом.

Операције се на одељењу Хирургије раде у две операционе сале, од којих је „ Велика сала“ савим солидно опремљена , док је друга сала делимично застарела. Такозване „прљаве операције“ раде се у тој другој сали и то су углавном инфицирана ткива, гангрене, интервенције мањег обима. У првој сали изводе се елективне и хитне  операције: жучне кесе, киле, карциноми дигестивног тракта, вентралне киле, карциноми дојке, преплети црева, перфорирани улкуси, различите трауме са или без крварења, продор ваздуха у грудни кош, као последица повреде или спонтано, операција вена, повремено операције на артеријама.

 

недеља, 28 мај 2017 19:58

Службa за трансфузију крви

Написао

Начелница: др Весна Стојановић, специјалисткиња трансфузиологије

Главни техничар: Томислав Ристић

Нови телефонски именик (локали):

Начелник одељења

684

 

Главни техничар

685

 

Техничари

686

тел: 424-347

Служба  за трансфузију крви у Врању ради у оквиру Опште болнице врањског Здравственог центра око педесет година. Бави се прегледом давалаца крви и прикупљањем крви и крвних деривата од истих, обрадом и даљом дистрибуцијом крви и свеже замрзнуте плазме до пацијената којима су ови елементи неопходни за живот.  У овој служби се одређују крвне групе код давалаца, пацијената и трудница, контролише коагулациони статус као припрема за операцију или контролу антикоагулативне терапије код пацијената  који су на терапији антикоагулативним лековима . У Служби за трансфузију  такође могу да се прегледају упаљене вене, да се уради контрола на трансмисуве болести HIV, HbsAg, HCV, TPH i skrining test antitela.

У оквиру својих делатности ова служба има :

-Одсек за специјалистичко консултативну заштиту и обраду давалаца. У оквиру овог одсека врши се пријем, преглед, и мотивација давалаца крви. Давање крви је добровољно, бесплатно и анонимно а превасходно из алтруистичких разлога где давалац осећа задовољство што је некоме помогао или спасао живот.

-Одсек за лабораторију, пријем, припрему и контролу продуката крви. У оквиру овог одсека врши се пријем  и обрада давалаца крви. Давалац је у потпуности сигуран јер се за свако давање крви користи кеса са системом за једнократну употребу .

-Лабораторију за имунохематологију, чине лабораторија за пријем и обраду трудница, контролу трансмисивих болести код  давалаца, трудница и пацијената по упуту за овакву врсту услуге и то на HbsAg, HCV, HIV, TPH i screening  test. Oдређивању  Крвних група АБО система и Px фактора  а код  Px негативних  одређивање Px фенотипа, затим пренаталном  имунохематолошком испитивању трудница (скрининг, идентификација и титар еритроцитних антитела) и њихова редовна контрола до порођаја и након порођаја у року од 72 сата.

-Лабораторија за хемостазу и тромбозу. У овој лабораторији се ради целокупан коагулациони статус амбулантних и болничких пацијената као припрема за операцију, преглед или праћење антикагулационе терапије. Раде се следеће анализе: протромбинско  време, активирано парцијално тромбопластинско време, тромбинско време, тест еуглобинске фибринолизе, д-димер, време  крварења.

-Специјалистичко консултативни одсек за хемостазу и тромбозу. У овој амбуланти лекари прате и одређују шему коришћења лекова за  антикоагулативну терапију, врше консултативни специјалистички преглед болничких пацијената, преглед амбулантних пацијената са следећим дијагнозама.

У  Служби за трансфузију крви раде:

Прим.Спец. др Славица Младеновић

Спец. Трансфизиологије др Душан Јовановић

Спец. Трансфузиологије др Весна Стојановић

Транфузисти:

Томислав Ристић (главни техничар), Верица Комненовић, Славица Јовановић, Елизабета Димитријевић, Слађана Денчић, Јовица Антић, Миодраг Митић, Бранислав Зафировић, Предраг Дунчић, Жаклина Томић, Данијела Шапић.

Општа обавештења о раду службе:

Телефон службе је 017-421-550 локали 233 и 299

Директни телефон код начелника службе је 017- 424-347

Радно време је сваког дана од 7,00-19,00 часова, ноћу дежура трансфузиста за хитне случајеве.

Суботом од 7,00-13,00 часова (хитни случајеви).

Труднице и пацијенти за коагулациони статус, као и контрола антикоагулантне терапије крв ради се од 7,30 до 10 сати.

Специјалистички преглед за хемостазу и тромбозу  раде се од 10,00 до 12,00 сати.

Даваоци могу да дају крв сваког радног дана од 7,30 до 18,00 сати и суботом  од 8,00 до 12,00 сати.

Издавање резултата је од  13,00 до 14 часова сваког радног дана.

 

Страна 1 од 2