ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуде и Конкурсна документација за, ЈНМВ 15-2020 Дрво за огрев
Одлука о додели уговора за , ЈНМВ 12-20 Ангажовање стручне куће за безбедност на раду и против пожарну заштиту
Измена конкурсне документације за ЈНМВ 14/20 Системи за узимаwе крви за трансфузију
Обавештење о обустави за ЈНМВ 10/20 Остали уградни материјал у хирургији - мрежице
Позив за подношење понуда и конкурсна документција за ЈНМВ 14/20 Системи за узимање крви за трансфузију
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈНМВ 13/20 потрошни материјал за патологију
Одлука о обустави поступка за ЈНМВ 10/20 уградни материјал у хирургији - мрежице
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 10/20 уградни материјал у хирургији - мрежице4
Позив за давање понуда и Конкурсну документацију за ЈНМВ 12/2020 Ангажовање стручне куће за безбедност на раду и противпожарну заштиту за временски период од 6 месеци
Обавештење о обустави за ЈНМВ 08/20 Средства за хигијену
Одлука о обустави поступка за ЈНМВ 09-2020 Ангазовање стручне куће за безбедност на раду и противпожарну заштиту.
Измена конкурсне документације за јавну набавку добра Остали уградни материјал у хирургији-мрежице-ЈНМВ 10/20
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда документације за јавну набавку добра Остали уградни материјал у хирургији-мрежице-ЈНМВ 10/20
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 08/20 Средства за хигијену
Одлука о обустави за ЈНМВ 08/20 Средства за хигијену
Конкурсна документација и позив за подносење понуда за јавну набавку добра Остали уградни материјал у хирургији -мрезице- ЈНМВ бр.10/20
Обавештење о продужењу рока за ЈНМВ 08/20 Средства за хигијену 2
Нова конкурсна документација за ЈНМВ 08/20 Средства за хигијену
Одговор на питање за ЈНМВ 08/20 средства за хигијену
Обавештање о продужењу рока за ЈНМВ 08/20 Средства за хигијену
 
 
Powered by Phoca Download
Image
Image
Image
produži život

Mени