ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

ЈНПГ

Обавештење о обустави за ЈНПГ 01/19 Материјал за хируршко шивење
Одлука о обустави за ЈНПГ 01/19 Материјал за хируршко шивење
Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за ЈНПГ 01/19 Материјал за хируршко шивење
Обавештење о закљученом уговору за ЈНПГ 02/18 лабораторија болнице 4
Обавештење о закљученом уговору за ЈНПГ 02/18 Лабораторијски материјал ОЈ Болнице
Обавештење о закљученом уговору за ЈНПГ 02/18 Лабораторијски реагенси ОЈ Болнице Врање 2
Одлука о измени оквирног споразума за ЈНПГ 02/18 Лабораторијски материјал
Обавештење о обустави поступка за ЈНПГ 05/18 Механичарске поправке возила
Одлука о обустави за ЈНПГ 05/18 Механичарске поправке возила
Обавештење о закљученом уговору за ЈНПГ 04/18 Намирнице за припремање хране-хлеб и пецива
Обавештење о покретању поступка И конкурсна докуметнација за ЈНПГ 05/18 Механичарске поправке возила
Одлука о додели уговора за ЈНПГ 04/18 Намирнице за припремање хране
Позив за подношење понуда И Конкурсна документација за ЈНПГ 04/18 Намирнице за припремање хране - хлеб и пецива
Обавештење о закљученом уговору за ЈНПГ 03/18 Набавка и уградња рендген цеви за скенер "GE BRIGHT SPEED 16" произвиђача GE HEALTHCARE
Одлука о додели уговора за ЈНПГ 03/18 Набавка и уградња рендген цеви за скенер "GE BRIGHT SPEED 16"произвођача GE HEALTHCARE
Позив за подношење понуда И Конкурсна документација ЈНПГ 03/18 Набавка и уградња рендген цеви за скенер "GE BRIGHT SPEED 16" произвођача GE HEALTHCARE
Обавештење о закључено уговору за ЈНПГ 02/18 Лабораторијски материјал Болнице
Обавештење о закљученом уговору за ЈНПГ 01/18 Реагенси за обраду крви
Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈНПГ 02/18 Лабораторијски материјал Болнице
Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈНПГ 01/18 Реагенси за обраду крви
 
 
Powered by Phoca Download
Image
Image
Image
produži život

Mени