ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Отворени поступак

Обавештање о закљученом оквирном споразуму за ЈН 07/20 Лабораторијски и потрошни материјал ОЈ Дома здравља Interlab
Обавештење о закљученом уговору за ЈН 06/20 Медицински потрошни материјал Eticon
Обавештење о закљученом уговору за ЈН 06/20 Медицински потрошни материјал Denta BH
Обавештење о закљученом уговору за ЈН 06/20 Медицински потрошни материјал Alpha
Обавештење о закљученом уговору за ЈН 06/20 Медицински потрошни материјал Veltas
Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 07/20 Лабораторијски и потрошни материјал ОЈ Дома здравља Superlab
Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 07/20 Лабораторијски и потрошни материјал ОЈ Дома здравља
Измена одлуке ИИ о додели уговора за ЈН 09/20 Реагенси за трансфузију
Обавештење о закљученом уговору за ЈН 11/19 Лабораторијски материјал ОЈ Болница
Обавештење о закљученом уговору за ЈН 06/20 Медицинско потрошни материјал
Одлука о измени уговора за ЈН 06/19 Реагенси за трансфузију
Одлука о додели уговора, ЈН 08-2020 Механичарске поправке возила
Одлука о додели уговора за ЈН 09/20 Реагенси за трансфузију 2
Одлука о додели уговора за ЈН 10/20 Набавка реагенаса за потребе Одељења болничке банке крви
Izmena odluke o dodeli ugovora za JN 06/20 Medicinsko potrošni materijal
Одлука о додели уговора за ЈН 09/20 Реагенси за трансфузију
Одлука о додели уговора Одржавње медицинске опреме ЈН 05-2020
Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 07/20 Лабораторијски и потрошни материјал ОЈ Дома здравља
Odluka o obustavi za JN 07/20 Laboratorijski i potrošni materijal OJ Doma zdravlja
Одлука о додели уговора за ЈН 06/20 Медицинско потрошни материјал
 
 
Powered by Phoca Download
Image
Image
Image
produži život

Mени