zcvranje

zcvranje

Дневни финансијски извештај за дан 29.05.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Извршене обавезе према добављачима на дан 29.05.2020. можете преузети ОВДЕ

Директно плаћање РФЗО на дан 29.05.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Дневнe исплате за дан 29.05.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Дневнe исплате за дан 28.05.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Директно плаћање РФЗО на дан 28.05.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Извршене обавезе према добављачима на дан 28.05.2020. можете преузети ОВДЕ

Дневни финансијски извештај за дан 28.05.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Дневни финансијски извештај за дан 27.05.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Извршене обавезе према добављачима на дан 27.05.2020. можете преузети ОВДЕ

Страна 1 од 87