zcvranje

zcvranje

Директно плаћање РФЗО на дан 20.05.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Дневнe исплате за дан 20.05.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

уторак, 19 мај 2020 13:36

Дневнe исплате за дан 19.05.2020.

Дневнe исплате за дан 19.05.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Директно плаћање РФЗО на дан 19.05.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Извршене обавезе према добављачима на дан 19.05.2020. можете преузети ОВДЕ

Дневни финансијски извештај за дан 19.05.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Дневни финансијски извештај за дан 18.05.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Извршене обавезе према добављачима на дан 18.05.2020. можете преузети ОВДЕ

Директно плаћање РФЗО на дан 18.05.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

понедељак, 18 мај 2020 14:15

Дневнe исплате за дан 18.05.2020.

Дневнe исплате за дан 18.05.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ