zcvranje

zcvranje

недеља, 28 мај 2017 19:51

Служба за интерну медицину

Начелник Службе за интерну медицину: др Милан Младеновић, специјалиста интерне медицине

Главни техничар: Сретен Ђорђевић

Начелник одељења

550

 

Главни техничар интерног одељења

551

 

Пријемна амбуланта интерног одељења

552

 

Коронарна јединица

553

 

Интерно први спрат

554

 

Интерно други спрат

555

 

Интерно трећи спрат

556

 

Специјалистичка амбуланта

557

 

Специјалистичка амбуланта

558

 

Лекарска соба

559

 

Лекарска соба

560

 

Ергометрија

561

 

Лекарскасоба

562

 

Лекарска соба

563

 

Магацин

564

Контакт телефон: 017/421 550 локали: 212, 213, 214, 271, 277, 216, 251, 377, 331, 356, 344, 368, 422-060

Интерно одељење  са општом службом формирано је 1945. године и смештено је у такозваној „Г“ згради Американског дома за ратну сирочад и остаће ту све до изградње новог павиљона 1964. године. У време када Интерно одељење врањске болнице није имало сталног лекара специјалисту, нити свог шефа, рад са многобројним болесницима  одвијао се захваљујући повременим  доласцима интерниста из Београда.  Од 1947. године на челу Интерног одељења и у наредних петнаест година  био је др Александар Стајић, некадашњи војни лекар који је поставио темеље савременој  и модерној  интерној медицини  у Врању.

Служба интерне медицине Опште болнице у Врању  је одлуком Министарства здравља регистровано за 120 лежаја. У Коронарној јединици има пет постеља са потпуним мониторингом, централом  и два лежаја са омогућеном полуинтензивном негом. На интерном одељењу  постоје и три апартмана.

На одељењу ради 12 лекара специјалиста, од којих је један примаријус, два  кардиолога –субспецијалиста, један субспецијалиста-гастроентерохепатолог и један субспецијалиста реуматолог , један магистар кардиологије, 49 медицинских сетара од којих је једна медицинска сестра са вишом стручном спремом. Тренутно је на специјализацији 7 лекара.

У оквиру одељења функционишу:

-пријемна амбуланта

-специјалистичке амбуланте

-одсек за ендокринологију

-одсек за гастроентерологију са хепатологијом

-одсек за нефрологију

-одсек за функционалну дијагностику кардиоваскуларних болести

-одсек за кардиологију са коронарном јединицом

-одсек за реуматологију

-одсек за општу интерну медицину.

Функционална дијагностика кардиоваскуларног система се обавља преко неколико кабинета:

-кабинет са ултразвуком срца

-кабинет  са ултразвуком  срца

-кабинет за ергометрију

-кабинет за Холтер ЕКГ

-кабинет за Холтер крвног притиска.

Функционално морфолошко испитивање система органа за варење обавља се преко кабинета за гастроскопију и кабинета  за колоноскопију. У склопу специјалистичких амбуланти ради и кабинет за ЕКГ.

Годишње кроз стационарно лечење и испитивање на Интерном одељењу  прође до 4 хиљада пацијената. У амбуланти се годишње обави 25 000 прегледа. Број констултативних прегледа  на годишњем нивоу  износи око  1600. У току 2009. године урађено је 3664 ехокардиографских тестова, 1362 ергометријских тестова и 865 тестова фибергастроскопије.

 

Начелник одељења: др Љубиша Стојиљковић, специјалиста ургентне медицине

Главна сестра: Весна Станисављевић

Начелник одељења

612

 

Интервенције

613

Контакт телефон: 017/421-550 локал 288, 431-982


Кадровска структура запослених

Лекари:

др Љубиша Стојиљковић, специјалиста ургентне медицине,

др Петар Димитријевић, специјалиста ургентне медицине,

др Слађана Стошић,  специјалиста ургентне медицине,

др Сузана Стаменковић, специјалиста ургентне медицине,

др Дејан Поповић,специјалиста ургентне медицине,

др Тања Станковић,специјалиста ургентне медицине,

 


Организационе јединице Службе за пријем и збрињавање ургентних стања:

  1. Одсек за токсикологију,
  2. Одсек за интензивну негу и лечење
  3. Одсек за трауматологију пријемне службе,
  4. Дневна болница за опсервације
  5. Пријемно тријажна амбуланта

О одељењу:

У Служби за пријем и збрињавање ургентних стања врши се пријем и збрињавање ургентно угрожених, повређених и оболелих. Обавља се збрињавање у области токсикологије. Ради се дијагностика нејасних стања акутно угрожених болесника, као и збрињавање траума и политраума.

 

Начелник одељења: др Коста З. Здравковић, специјалиста интерне медицине

Главна сестра: Весна Илић

Нови телефонски именик (локали):

Лекари

450

 

Сестре

450

Контакт телефон: 017/421- 550 локал: 286


Кадровска структура запослених: три лекара: др Коста з. Здравковић, др Анђелка Стошић, др Ивана Стајковић, одељењски лекар, 4 медицинске сестре.


Дневна болница за хемиотерапију је најмлађа организациона јединица у Здравственом центру Врање. Формирана је 24.12.2009. године.


Радно време је од 7,00 до 14,00 сати сваког радног дана.


Делатност: Апликација специфичне онколошке терапије

                     Специјалистички прегледи

                     Конзилијарни прегледи

                    Терапија бола.


Од марта месеца 2010. Године у оквиру Дневне болнице за хемиотерапију одржавају се и козилијарни прегледи онколошких болесника, као и пацијената са сумњом  на малигнитет. Два пута месечно се одржава Конзилијум за дојку, а по једном месечно Конзилијум за гинекологију, Конзилијум за гастроентерологију, Конзилијум за урологију, Конзилијум за плућа. За период од 1.01.2010. године у оквиру Дневне болнице је апликовано око 1200 специфичних терапија, обављено је око 2 300 специјалистичких прегледа и око 750 конзилијарних прегледа. У раду Конзилијума учествују професори и лекари са Клинике за онкологију и Клинике за плућне болести Клиничког центра Ниш.

 

недеља, 28 мај 2017 19:48

Служба за патологију

Начелница Службе за патологију: др Миља Митровић , специјалиста патолошке анатомије

Главни техничар: Слађана Стојановић

Контакт телефон:017/421-550 локал: 384


Кадровска структура запослених:

Лекари: др Миља Митровић, др Марија Трајковић; 6 техничара и помоћник  обдуцента: Саша Стошић.


Служба патологије Здравственог центра Врање основана је 1978. године. У овој служби ради се патохистологија анализа биопсијских и оперативних материјала на H-E пресецима, анализа EX TEMPORE, цитолошка дијагностика као и клиничке обдукције.

 

недеља, 28 мај 2017 19:47

Служба за урологију

Начелник Службе за урологију: др  Јадран Јањић

Главна сестра: Славица Денковић

Нови телефонски именик (локали):

Начелник одељења

602

 

Главна сестра

603

 

Интервенције

604

 

Специјалистичка амбуланта

605

 

Лекарска соба

606

Контакт телефон: 017/421 904; 017/421-550 локал: 393;421-904


Кадровска структура запослених: 3 доктора специјалиста урологије: др Срђан Тасић, др Јадран Јањић, др Дејан Јањић; 4 медицинске сестре (сала); 9 медицинских сестара; 6 хигијеничара.


Организационе јединице:

-специјалистичка амбуланта и ултразвучни кабинет,

-ендоскопија са хирургијом,

-операциони блок са класичном хирургијом,

-стационарно лечење.


У Служби за урологију се испитују и лече пацијенти од предшколског узраста до позније старости. Код деце се лече крипторхизми, хидроцеле са килицама, конг. Хидронефрозе.

Заступљена је комплентна ендоскопска хирургија са литолапаксијом камена  у доње уринарне путеве. Такође се ради Комплетна класична уро-хирургија одраслих. Не раде се трансплантације.

 

Начелник Службе за нефрологију са хемодијализом: др Славче Стаменов, специјалиста интерне медицине, нефролог

Главна сестра:  Наташа Александров

Начелник-лекари

458

 

Техничари

457

Контакт телефон: фиксни: 017/24-017, Локал 017/421-550 локал 386


Кадровска структура запослених:

- др Миодраг Антић, интерниста-нефролог

- др Десимир Живуловић, интерниста

- др Славча Стаменов, интерниста

- др Милена Живуловић,  лекар опште праксе


Има 20 медицинских техничара, од тога је једна медицинска сестра са вишом медицинском  школом, 2 електротехничара и 3 хигијеничара.


Организационе јединице, одсеци:

-Одсек за хемодијализу

-Одсек за нефрологију

-Одсек перитонеумска дијализа –ЦАПД.

 

недеља, 28 мај 2017 19:45

Служба за офталмологију

Начелник Службе за офталмологију: др Драгослав Станојковић

Главна сестра: Зорица Трајковић

Нови телефонски именик (локали):

Начелник одељења

600

 

Главна сестра

601

 

Интервенције

 

 

Специјалистичка амбуланта

 

 

Лекарска соба

Контакт телефон: фиксни 017/421-439, локал 017/421-550 локал 236


Кадровска структура запослених:

9 лекара специјалиста офталмологије, 14 медицинских сестара , од којих је једна са вишом медицинском школом, 1 дефектолог, 1 хигијеничар;

Организационе јединице, одсеци:

-          Одсек за оперативну блок офталмологију

-          Одсек за страбологију и амблиопију

-          Офталмолошке амбуланте.

Одељење има 5 болесничких соба, са 20 постеља, једну операциону салу, просторију за ултразвук , сателит апотеку, страболошки кабинет и 2 специјалистичке амбуланте.

 

недеља, 28 мај 2017 19:42

Сектори и службе

У Општој болници данас функционишу организационе јединице – сектори и службе, а у оквиру њих одељења, одсеци и кабинети и то:

  1. Сектор за интернистичке гране са службама за:

Служба за интерну медицину са :

-          одсеком за кардиологију са коронарном јединицом ,

-          одсеком за гастроентеррохепатологију и токсикологију,

-          одсеком за ендокринологију,

-          одсеком за специјалистичко – консултативну заштиту ,

-          кабинетом за ехокариографију, функционалну дијагностику и ехосонографију периферних крвних судова ,

-          кабинетом за ехотомографију трбуха и ендоскопију.

Служба за пнеумофтизиологију са:

-          одсеком за функционалну дијагностику

Служба за неурологију  са:

-          одсеком за церебоваскуларне болести,

-          одсеком за неуромишћне болести,

-          одсеком за специјалистичко консултативне прегледе,

-          кабинетом  за електроенцефалографију,

-          кабинетом за електромиорафију.

Инфективно одељење са:

-          одсеком за специјалистичко консултативну заштиту,

-          одсеком за изолацију и лечење оболелих од заразних болести.

  1. Сектор за хируршке гране медицине са службама

Служба за општу хирургију са :

-          одсеком за торакалну хирургију,

-           одсеком за опекотине и политрауму,

-          одсеком  за ангиологију,

-          одсеком операционог блока са интензивном негом ,

-          одсеком за специјалистичко-консултативне заштите и дијагностике

-          одсеком за колоректалну хирургију са проктокологијом,

-          одсеком за хепатобилијарну хирургију и лапараскопску хирургију,

-          одсеком за гастроинтестиналну хирургију,

-          одсеком за онколошку хирургију.

Служба  за ортопедију са трауматологијом са:

-          одсеком за трауматологију,

-          одсеком за оперативни блок са интензивном негом,

-          одсеком за специјалистичко-консултативну заштиту,

-          кабинетом за ултразвучну дијагностику.

Служба за урологију са:

-          одсеком за ендоскопију,

-          одсеком оперативног блока са интензивном  негом,

-          одсеком за специјалистичко консултативну заштиту,

-          кабинетом за ултразвучну дијагностику.

Служба за оториноларингологију са:

-          одсеком за оперативни блок са интензивном негом,

-          одсеком за специјалистичко консултативну заштиту,

-          одсеком за максиофацијалну хирургију.

Служба за офталмологију са:

-          одсеком за специјалистичко консултативну заштиту,

-          одсеком за оперативни блок са интензивном негом,

-          одсеком за страбизам и амблиопијум,

-          кабинет за глауком,

-          кабинет за контактна сочива.

Служба за анестезиологију са реаниматологијом са:

-          одсеком за анестезију,

-          одсеком за интензивну негу и реанимацију,

-          одсеком за специјалистичко консултативну заштиту,

-          кабинетом бола.

  1. Службе за педијатрију са:

-          одсеком за кардиологију,

-          одсеком за гастоентерохепатологију,

-          одсеком за специјалистичко консултативну заштиту,

-          одсеком за полуинтензивну негу.

Служба за гинекологију и акушерство са:

-          одсеком за породилиште,

-          одсеком за пуерперијум,

-          одсеком за оперативни блок,

-          одсеком за инферилитет-стерилитет,

-          одсеком  за конзервативну гинекологију,

-          одсеком за патологију трудноће,

-          одсеком за специјалистичко консултативну заштиту,

-          одсеком за рано откривање малигних болести,

-          одсеком за ендоскопију,

-          одсеком за интервентни ултразвук,

-          одсеком за патологију новорођенчади,

-          одсеком  за физиологију новорођенчади и беби френди програм.

Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

Служба за патологију

Дневна болница за дијализу

Дневна болница за хемиотерапију

Дневна болница за хируршке интервенције

Дневна болница за опсервације

Дневна болница за третман психијатријских болесника.

У току 2009. године број хоспитализованих лица у Здравственом центру Врање-ОЈ Општа болница Врање  укупно је износио 13 249. Број дана хоспитализације износио је 101 433.

 

недеља, 28 мај 2017 19:38

Историјат болнице

Окружна болница у Врању основана је 22. децембра 1881.године у згради бившег Сулејман-беговог конака. Кључеви Сулејман-беговог конака, који је претходно адаптиран, предати су у руке доктору Фрањи Копши, врањском окружном физикусу, те се Окружна болница могла отворити и отпочети рад. За управника врањске Окружне болнице именован је др Фрања Копша.

Болница је имала три болесничке собе. У болничком дворишту, у две мање зграде смештене су канцеларија, апотека, болнички магацин , кухиња и болнички магацин хране.

У раздобљу 1881-1886. године Сулејман-бегов сарај био је седиште цивилне врањске Окружне болнице и мале војне гарнизонске болнице. Са пресељењем Окружне болнице у ново здање, које је 1886. године подигао Фрања Копша, финансирајући изградњу сопственим новцем, у конаку откупљеном од Турака, остаје болница врањског гарнизона.

Пре и после др Фрање Копше у годинама које наступају нижу се људи и дођаји који су на много начина обележили стварање врањске болнице онаквом каква она данас јесте.

Поменућемо неке од њих уз опаску да су сви они који су учествовали у историји настајања Опште болнице Врање забележени у књизи др Вукашина Антића, „Болница у Врању“, која је и нама послужила као извор за податке које презентујемо у овом раду.

Најпре су то били Грк др Атанас Кујас, први високо школовани лекар који је у Врање стигао годину дана пре ослобођења од отоманске власти и са собом донео хируршке и гинеколошке инструменте, те богату медицинску библиотеку, затим пионири медицине у Врању, др Ђура Кустудић, др Никола Ђурић, др Панајот Костић. Нижу се др Станислава Симоновић, удата Илић, позната као Гочобанка, др Драгољуб Михајловић, др Александар Констатиновић, др Тома Јовановић, др Ксенија Митровић-Аћимовић.

У току поратних година функцију Окружне болнице преузела је и обављала Болница жена Шкотске смештена у врањској касарни. Средином октобра 1919. године завршена је њена мисија, окружна болница се хитно реорганизује и постављају се темељи обнове и развоја здравства у Врању.

Одабрана је приватна кућа у данашњој Душановој улици која је адаптирана и за управника постављен је др Панта Костић. У јесен 1928. године на име немачке надокнаде за ратну штету у Врање долази једна а 1929. године и друга Декерова барака и бива формирана Нова болница, нешто изнад данашњег Антитуберколозног диспанзера.

Др Антун Сасо заслужан је за премештај Окружне болнице ( касније Бановинске болнице „Џона Фротингама“ ) из тада већ трошних Декерових барака у зидане зграде Американског дома за ратну сирочад 1936. године.

Београдски трговац, рођени Врањанац, Јован Јанковић Лунга подиже Хируршки павиљон са свим потребама за тадашњу модерну хирургију. Павиљон је освештан и отворен 17. јула 1938. године. Први начелник формираног Хируршког одељења био је др Слободан Паламаревић, уједно и најзаслужнија личност за развој хирургије. По завршетку другог светског рата дешава се период ревитализације рада две најзначајније здравствене установе Врањског округа, Болнице и Дома народног здравља.

У то време је УНРРА ( Управа Уједињених нација за помоћ и обнову ) упутила врањској болници 200 болесничких кревета, нешто постељине, као и нову медицинску опрему. На овај начин  постављаљу се услови за обнову рада болнице као и за отварање првих одељења.

Међу првима је отворено Дечје одељење. Оснивач и први шеф била је докторка Ксенија Митровић-Аћимовић. Формира се Интерно одељење, Инфективно, Грудно, Гинеколошко-акушерско одељење и тако редом. Др Александар Стајић значајно је допринео осавремењивању рада не само Интерног одељења већ и целе болнице. Др Андреја Душмановић је поставио темеље савремене педијатрије у Врању. Почетком седамдесетих година изграђено је ново здање Интерног одељења, а нова зграда Дечјег одељења саграђена је 1969. године одмах поред новог здања Интерног одељења. 1958. године Општа среска болница отвара Оториноларинголошко одељење а његов први начелник је био др Драгомир Здравковић. 1964. године основано је Неуропсихијатријско одељење, чији је оснивач и пионир био др Александар Митревски, лекар скопске Неуропсихијатријске клинике. Радиологија почиње са радом 1964. године када добија читав један спрат у новоизграђеној згради Интерног одељења. Модерна биохемијска лабораторија отворена је 1964. године са пресељењем у нову зграду Интерног одељења, као и болничка апотека.

Трећа етапа у изградњи болнице завршена је 1973. године и подразумевала је изградњу нове зграде и формирање и организацију нових одељења болнице, Ортопедског, Уролошког, Очног.

Потом је уследила четврта етапа  у изградњи болнице која је обухватила изградњу Инфективног и Грудног одељења 1975. године, као и Гинеколошко-акушерског одељења 1980. године. Служба патологије основана је 1978. године.

Најважнији показатељ квалитета болничког рада, између осталог, био је и колико деце остаје у животу после рађања. Преломна година у том смислу је 1957. година када се значајно смањује смртност новорођенчади. Интересантан показатељ квалитета болничког рада је и број обдукција умрлих у болници, извршених ради провере постављених дијагноза. Смртост болесника у болници износила је у апсолутном броју 90-110 годишње. О томе је извештај лично сачињавао управник болнице. Извештај је достављан стручном колегијуму и свим радницима на увид.

Децембра  2001. године , Здравствени центар Врање  и читав град  обележили су 120 година  од оснивања Окружне болнице.  У јутарњим сатима  откривен је споменик од белог камена посвећен Болници женa Шкотске и њеној главној лекарки Изабел Емсли Хатон. Меморијална фигура  висока близу три метра трајни је споменик људских храбрости и племенитости.

Грађани Врања су у знак захвалности за развитак „ здравства у Врању и опште културе овога краја“, у алеји заслужних грађана у Градском парку у Врању  31. Јануара 2003. године поставили попрсје доктора Фрање Копше, „првог управника  прве Болнице у Врању“.

Данас се Врањска болница налази пред завршетком грандиозног пројекта који ће заменити Болницу павиљонског типа каква је она сада са свим својим недостацима. У питању је изградња и опремање Хируршког блока које ће бити завршено 2018. године.

Децембра 2011. године Проф. др Зоран Станковић, министар здравља Републике Србије посетио је Град Врање и Здравствени центар Врање, поводом обележавања 130 година Врањске болнице.

Министар је на сасатанку са менаџментом Здравственог центра Врање истакао да ће Министарство здравља Републике Србије наставити са подршком у реализацији планираних програма у вези наставка изградње и опремања новог хируршког блока, као и обнове дотрајале медицинске опреме како у Дому здравља Врање, тако и у Општој болници Врање.

Проф. др Зоран Станковић је овом приликом истакао да је Здравствени центар Врање са 350 милиона динара уложених протеклих година, одмах иза Клиничких центара у целој земљи, у смислу куповине нове опреме и стварања бољих услова за пружање квалитетније здравствене заштите.

Обилазак болнице, који је уследио након стручног састанка обухватио је службе за Општу хирургију, Психијатрију и Радиологију, Дневну болницу за хемиотерапију, Дневну болницу за дијализу и нови хируршки блок.

Заједно са његовом екселенцијом Канадским амбасадором у Србији, господином Романом Вашчуком, минстар здравља, Проф. др Зоран Станковић присуствовао је уручењу инкубатора Гинеколошко-акушерском одељењу Опште болнице Врање у акцији Фонда Б92 - "Битка за бебе".

Свечана академија – 130 година Врањске болнице,  одржана је  у Дому војске, уз подсећање на почетак и историјат Врањске болнице, уз представљање  развоја болнице данас и у периоду који је пред нама.

Болничку здравствену заштиту Општа болница Врање пружа свим становницима Пчињског округа  као и становницима Косовског Поморавља ( 300.000 становника ).

Пчињски округ чине један град и шест општина. Град  Врање и редом општине: Босилеград,  Бујановац, Владичин Хан, Прешево, Сурдулица и Трговиште. Административно је подељен на 363 насеља у којима живи око 250.000 становника.

Председник Републике Србије Александар Вучић на отварању Хируршког блока у Врању ( децембар, 2018. године )

„Ово је велики дан за здравствени систем југа Србије“ 

 

Здравствени центар у Врању добио је нови Хируршки блок, у чију зграду и опрему је уложено девет милиона евра. Хируршки блок отворио је председник Србије Александар Вучић, који је уочи тог догађаја рекао да је то велики дан за здравствени систем југа Србије. Вучић је истакао да је циљ владе да сачува здравствени систем, јер је то, каже, суштина друштвеног стандарда и опстанка. Нова зграда Хируршког блока пројектована је још 2004, две године касније започета је градња, али се у међувремнену стало са реализацијом пројекта. Хируршки блок има око 6.000 квадрата, осам операционих сала, 76 кревета, интензивну негу са 12 кревета и потпуним  мониторингом, ургентну медицину такође са 12 кревета. Изградња зграде од шест спратова, у којој је Хируршки блок, коштала је 7,5 милиона евра, од чега је Министарство здравља обезбедило 4,3 милиона евра, а ЕУ 3,2 милиона евра. За опремање блока најсавременијом медицинском опремом која подразумева и централну стерилизацију, издвојено је додатних 1,5 милиона евра.

Свечаности отврања новог хируршког блока су присуствовали и министар здравља Златибор Лончар и евроинтеграција Јадранка Јоксимовић, градоначелник Врања Слободан Миленковић, руководтсво Здравственог центра Врање на челу са директорком, Љиљаном Антић, начелници и медицинско собље новог Хируршког блока.

 

 Други о нама:

"Јован Јанковић Лунга задужбинар каквих данас нема" (Извор: ВОМ)

https://vom.rs/vesti/drustvo/jovan-jankovic-lunga-zaduzbinar-kakvih-danas-nema/

субота, 27 мај 2017 20:07

Управник Болнице


Управник ОЈ  Опште болнице:

др Саша Ђорђевић, специјалиста опште хирургије

 

Контакт:

Број телефона кабинета: 017/401-066

е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Главни техничар ОЈ Опште болнице:

ВСС Милан Костић

 

Број телефона кабинета: 017/422-958