zcvranje

zcvranje

Извршене обавезе према добављачима на дан 13.05.2020. можете преузети ОВДЕ

Дневни финансијски извештај за дан 13.05.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Дневни финансијски извештај за дан 12.05.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Извршене обавезе према добављачима на дан 12.05.2020. можете преузети ОВДЕ

Директно плаћање РФЗО на дан 12.05.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

уторак, 12 мај 2020 09:47

Дневнe исплате за дан 12.05.2020.

Дневнe исплате за дан 12.05.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

понедељак, 11 мај 2020 10:02

Дневнe исплате за дан 09.05.2020

Дневнe исплате за дан 09.05.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Директно плаћање РФЗО на дан 09.05.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Извршене обавезе према добављачима на дан 09.05.2020. можете преузети ОВДЕ

Дневни финансијски извештај за дан 09.05.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ