zcvranje

zcvranje

Дневни финансијски извештај за дан 08.05.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Извршене обавезе према добављачима на дан 08.05.2020. можете преузети ОВДЕ

Директно плаћање РФЗО на дан 08.05.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Дневнe исплате за дан 08.05.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

четвртак, 07 мај 2020 09:52

Дневнe исплате за дан 07.05.2020.

Дневнe исплате за дан 07.05.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Директно плаћање РФЗО на дан 07.05.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Извршене обавезе према добављачима на дан 07.05.2020. можете преузети ОВДЕ

Дневни финансијски извештај за дан 07.05.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Дневни финансијски извештај за дан 06.05.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Извршене обавезе према добављачима на дан 06.05.2020. можете преузети ОВДЕ