zcvranje

zcvranje

Дневни финансијски извештај за дан 29.04.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Дневни финансијски извештај за дан 28.04.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

среда, 29 април 2020 11:01

Дневнe исплате за дан 28.04.2020.

Дневнe исплате за дан 28.04.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Директно плаћање РФЗО на дан 28.04.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Извршене обавезе према добављачима на дан 28.04.2020. можете преузети ОВДЕ

Извршене обавезе према добављачима на дан 27.04.2020. можете преузети ОВДЕ

Директно плаћање РФЗО на дан 27.04.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

уторак, 28 април 2020 11:18

Дневнe исплате за дан 27.04.2020

Дневнe исплате за дан 27.04.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Дневни финансијски извештај за дан 27.04.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Дневни финансијски извештај за дан 24.04.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ