Живот без дувана

У Србији се већ дуже од 20 година сваког 31. јануара обележава Национални дан без дувана. Активности у оквиру обележавања Националног дана без дувана упозоравају јавност на штетне ефекте употребе дувана као и излагања дуванском диму.

Ове године, Национални дан без дувана се обележава под слоганом „ЖИВОТ БЕЗ ДУВАНА – ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ НОВИХ ГЕНЕРАЦИЈА“ како би се нагласио значај заштите младих од употребе дувана и излагања дуванском диму и указало на нове изазове у вези са дуваном са којима се млади сусрећу као што су употреба наргила и електронских цигарета.

Овим поводом у Здравственом центру Врање на нивоу одговарајућих служби у координацији са Центром за превенцију биће интензивиране пре свега примарне здравствено превентивне и промотивне активности са циљем скретања пажње на здравствене последице употребе дуванских производа и изложености дуванском диму а самим тим и на чињеницу да је смањење употребе дувана једна од најважнијих превентивних мера за очување и унапређење здравља на шта смо се обавезали потписивањем Оквирне конвенције о контроли дувана Светске здравствене организације 2006. године са још 179 земаља доносећи Стратегију о контроли дувана која подразумева:

  • Право сваког нашег грађанина да живи и ради у средини без дуванског дима.
  • Право сваког пушача да буде информисан о здравственим последицама употребе дуванских производа и излагању дуванском диму.
  • Право сваког пушача да добије подршку у одвикавању од пушења.
  • Обавеза и одговорност државе да заштити здравље својих грађана предузимањем одговарајућих законских мера што је и урадила новембра 2010.године доносећи:

Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму који подразумева забрану пушења на свим радним, јавним местима у јавном саобраћају и у делу угоститељских објеката не регулишући употребу и изложеност дуванском диму, као и у породичном окружењу што је остављено на савести наших грађана, а што за последицу има све већи број како одраслих тако и школске деце узраста од 13-15 година која су изложена утицају дуванског дима у породичном окружењу али и на местима где најчешће излазе: кафићи, клубови, ресторани...

Све то указује на високу толерантност друштва према употреби дувана и на неопходност  измене закона о заштити становништва од изложености дуванском диму у делу који регулише употребу дуванских производа на местима где највећи број пре свега младих људи излази како бисмо обезбедили средину 100% без дуванског дима која је основни предуслов за очување и унапређење нашег здравља.

С обзиром на чињеницу да  34,7% старијих од 15 година у Србији јесу пушачи, а да је сваки трећи ученик седмог и осмог разреда основне школе и сваки други ученик првог и другог разреда средње школе пробао дуванске производе и да 11% ученика су активни пушачи као и на велику изложеност дуванском диму школске деце 13-15 година старости у породичном окружењу Центар за превенцију са сталним партнерским организацијама покреће кампању под називом „ПУШЕЊЕ ИЛИ ЗДРАВЉЕ“ између два значајна датума по календару јавног здравља 31.јануара као Националног и 31. маја као Светског дана без дуванског дима у оквиру које ће вршити едукацију школске деце узраста петог до осмог разреда на територији града и сеоских средина о штетном утицају дуванског дима на људско здравље било да се ради о активним пушачима или свима онима који су у њиховом окружењу и изложени су штетном утицају дуванског дима као и о новим изазовима у вези са дуваном са којима се млади сусрећу као што су употреба наргила и електронских цигарета.

Кампању ћемо започети 31.јануара у основној школи „Светозар Марковић“ са почетком у 12:30 часова предавањем др Драгана Пешића на тему „Пушење или здравље“у сарадњи са Заводом за јавно здравље, Црвеним крстом Врање и Медицинском школом уз поделу здравствено едукативног материјала у вези последица употребе дуванских призвода и излагања дуванском диму.

Позивамо Вас да узмете активно учешће у обележавању ових значајних датума по календару јавног здравља.

Више о Националном дану без дувана можете да прочитате на званичном сајту Института за јавно здравље Републике Србије "Др Милан Јовановић Батут" ОВДЕ.