Oглас за пријем у радни однос на одређено време - замена од 15.01.2021.

Текст огласа за пријем у радни однос  три медицинске сестре, на одређено време до 9 месеци можете преузети ОВДЕ