Јавно признање "31 јануар" града Врања припало Здравственом центру Врање

На  седмоj седници  Скупштине града Врања, коjом jе председавао  др Деjан Тричковић, одборници су усвоjили Одлуку о додели jавних признања у 2021. години, за Дан града-31. jануар, Дан ослобођења Врања од Турака 1878. године. Jавно признање ,,31. jануар”, припало jе Здравственом центру у Врању, због изузетног резултата на унапређењу здравствене заштите. Добитник овогодишњег jавног признања ,,31. jануар”  jе и Здравствена установа ,,Апотека Врања, због изузетног залагања, организовања и ванредног извршавања задатака за време ванредног стања и епидемиjе вируса Ковид 19. Jавно признање ,,31. jануар” биће додељено и Заводу за jавно здравље, због изузетног залагања, организовања и извршавања задатака на плану заштите и безбедности грађана. Лауреатима ће признања бити уручена у недељу 31. jануара, у 12 сати, у Позоришту ,,Бора Станковић". На данашњоj седници усвоjена jе и Одлука о одређивању правца пружања државних путева другог реда коjи пролазе кроз насељена места на териториjи града Врања, као и Одлука о начину и поступку именовања директора jавних предузећа и jавних  комуналних предузећа, чиjи jе оснивач град Врање. Одборници су усвоjили и Одлуке о изменама и допунама одлука о оснивању jавног предузећа ,,Урбанизам и изградња града Врања” и Jавно комуналног предузећа ,,Паркинг сервис”, као и Одлуке о изменама и допунама одлука о усклађивању пословања jавних предузећа ,,Водовод”, ,,Нови Дом” ,,Комрад” и ,,Управа Бање” са Законом о jавним предузећима. Такође, усвоjена jе и Одлука о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у jавноj своjини града Врања, као и Одлука о усваjању друге измене и допуне Плана генералне регулациjе Врањска Бања. Одборници су дали зелено светло на Предлог Решења о именовању стручног тима за реализациjу проjекта jавно-приватног партнерства без елемената концесиjе на териториjи града Врања, као и на Предлоге Одлука о покретању поступака за реализациjу проjекта jавно-приватног партнерства - реконструкциjа jавног паркинга и побољшање квалитета услуга и реконструкциjа система даљинског греjања уз испоруку топлотне енергиjе, коjе jе образложио градоначелник др Слободан Миленковић. Усвоjено jе и Решење о именовању Изборне комисиjе за спровођење избора за чланове савета месних заjедница на териториjи града, као и Решење о измени решења о именовању Комисиjе за спровођење jавног конкурса за избор директора jавних предузећа и jавно-комуналних предузећа, чиjи jе оснивач град Врање.

Извор: Званични сајт града Врања (https://www.vranje.org.rs/vest.php?id=16903&oblast=vesti#!prettyPhoto[pp_gal]/5/)