Лицитација за за продају демонтиране опреме и инсталације путем јавнe лицитације

Лицитација за за продају демонтиране опреме и инсталације путем јавнe лицитације, и то:

ПАРТИЈА 1: Чланкасти ливени радијатори

ПАРТИЈА 2: Отпадни лим

ПАРТИЈА 3: Отпадно гвожђе

Потребну документацију можете да преузмете ОВДЕ