Менаџмент

Оцените овај чланак
(0 Гласова)

ОРГАНИ ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ СУ:

  1. Директор
  2. Управни одбор
  3. Надзорни одбор

В.д. директорица Здравственог центра Врање је др Љиљана Антић.

Директор организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа Општу болницу и одговоран је за законитост рада Здравственог центра Врање ( самим тим и Опште болнице).

Управни одбор је орган управљања Здравственог центра Врање.

Надзорни одбор је орган који обавља надзор над радом и пословањем Здравственог центра Врање.

Органе Здравственог центра именује и разрешава Министарство здравља Републике Србије.

 
 

  • СТРУЧНИ ОРГАНИ ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЈЕСУ:
  1. Стручни савет
  2. Стручни колегијум
  3. Етички одбор
  4. Комисија за унапређење квалитета рада.

Стручни савет, Етички одбор и Комисију за унапређење квалитета рада именује дректор Здравственог центра Врање, а Стручни колегијум чине начелници свих служби организационих јединица здравствене струке.

 

Прочитано 4953 пута