Одлука о поништењу јавног огласа

На основу члана 192. 3акона о раду („Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09 ,32/13 и 75/14), члана 23. Статута  Здравствнеог центра Врање, а

Оглас за пријем у радни однос..

Оглас за пријем у радни однос на одређено време


На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији  је оснивач Република Србија,

             

 

Newsletter

Да ли желите да примате вести са нашег сајта на Ваш маил

Контактирајте нас

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Ј.Ј.Лунге 1
Врање, 17500


    Телефон : +381 17 421 550

 

zcvranje@verat.net