Финансијски извештај (184)

Извршене обавезе према добављачима на дан 16.01.2020. можете преузети ОВДЕ

Директно плаћање РФЗО на дан 16.01.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Директно плаћање РФЗО на дан 15.01.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Извршене обавезе према добављачима на дан 15.01.2020. можете преузети ОВДЕ

Извршене обавезе према добављачима на дан 14.01.2020. можете преузети ОВДЕ

Директно плаћање РФЗО на дан 14.01.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Директно плаћање РФЗО на дан 13.01.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Извршене обавезе према добављачима на дан 13.01.2020. можете преузети ОВДЕ

Извршене обавезе према добављачима на дан 09.01.2020. можете преузети ОВДЕ

Директно плаћање РФЗО на дан 09.01.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Страна 1 од 19