Финансијски извештај (422)

Извршене обавезе према добављачима на дан 25.09.2020. можете преузети ОВДE

Директно плаћање РФЗО на дан 25.09.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Директно плаћање РФЗО на дан 24.09.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Извршене обавезе према добављачима на дан 24.09.2020. можете преузети ОВДE

Извршене обавезе према добављачима на дан 23.09.2020. можете преузети ОВДE

Директно плаћање РФЗО на дан 23.09.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Директно плаћање РФЗО на дан 22.09.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Извршене обавезе према добављачима на дан 22.09.2020. можете преузети ОВДE

Извршене обавезе према добављачима на дан 21.09.2020. можете преузети ОВДE

Директно плаћање РФЗО на дан 21.09.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Страна 1 од 43