ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Оглас за пријем у радни однос на одређено време: гинеколошко акушерска сестра/техничар, 2 (два) извршиоца у Служби за гинекологију и акушерство ОЈ Општа болница Здравственог центра Врање

Oглас за пријем у радни однос на одређено време - замена од 06.01.2023.

Tекст Oгласа за пријем у радни однос на одређено време - замена од 06.01.2023. 2 можете преузети ОВДE

Oглас за пријем у радни однос на одређено време - замена од 06.01.2023 1


Tекст Oгласа за пријем у радни однос на одређено време - замена од 06.01.2023. можете преузети ОВДE

Image
Image
Image
produži život

Mени