ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Ценовник услуга

III. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОЈА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИЗ СРЕДСТАВА

ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА УЗ ПЛАЋАЊЕ

ПАРТИЦИПАЦИЈЕ

Члан 17.

Здравствена заштита која се обезбеђује из средстава обавезног

здравственог осигурања уз плаћање партиципације, обухвата:

1) стационарно лечење-по болничком дану 50 динара

2) рехабилитацију у стационарној здравственој установи-по болничком дану 50 динара

3) преглед и лечење од стране изабраног лекара и лекара специјалисте – по прегледу 50 динара

4) све лабораторијске услуге-по упуту (укључујући микробиологију, паразитологију, хистопатологију и цитологију) 50 динара

5) рендгенски преглед и снимање - по упуту 50 динара

6) преглед на ултразвучном апарату - по упуту 100 динара

7) преглед-по упуту:

- на скенеру и остеодензитометру 300 динара

- на магнетној резонанци 600 динара

8) преглед и терапију у нуклеарној медицини – по упуту 150 динара

9) остале дијагностичке услуге-по упуту (холтер, ендоскопија, ЕКГ, спирометрија и др.) 50 динара

10) рехабилитацију у амбулантним условима (једнодневне терапијске услуге) 50 динара

11) преглед и лечење у дневној болници - по дану 50 динара

12) хируршке захвате ван операционе сале 50 динара

13) кућно лечење – по дану 50 динара

14) санитетски превоз који није хитан:

- на подручју општине, града 50 динара

- ван општине на подручју филијале 100 динара

- ван подручја филијале до здравствене установе у коју је осигурано лице упућено 150 динара

15) хируршке корекције које имају за циљ корекцију урођених аномалија које проузрокују функционалне сметње и корекције након тешких повреда, односно болести које су неопходне за успостављање битних функција органа и делова тела 5% од утврђене цене хируршкe интервенције а највише 30.000 динара

16) имплантате за најсложеније и најскупље здравствене услуге у кардиологији, кардиохирургији, васкуларној хирургији и ортопедији 5% од утврђене цене имплантата а највише 30.000 динара по операцији

17) имплантате који нису обухваћени чланом 20.тачка 10) овог правилника и тачком 16) овог члана 20% од утврђене цене имплантата а највише 30.000 динара по операцији

18) коришћење здравствене заштите осигураних лица упућених у иностранство у складу са законом, ако међународним уговором није другачије уређено 5% од стварних трошкова

19) медицинско-техничка помагала:

-протетичка средства (протезе) 10% од утврђене цене помагала

-ортотичка средства (ортозе) 10% од утврђене цене помагала

-посебне врсте помагала и санитарне справе осим за концентратор кисеоника 10% од утврђене цене помагала

-помагала за омогућавање гласа и говора 10% од утврђене цене помагала

-ортопедске ципеле20% од утврђене цене помагала

-наочаре и контактна сочива са диоптријом до ± 9 за лица старија 10% од утврђене цене помагала од 18 година живота, ако нису на школовању10% од утврђене цене помагала

-слушна помагала за лица старија од 18 година живота ако нису на школовању 10% од утврђене цене помагала

-акрилатна тотална и субтотална протеза код лица старијих од 65 година живота 35% од утврђене цене протезе

20) стоматолошки прегледи и лечење у вези са повредом зуба и костију лица 20% од утврђене цене услуге

21) стоматолошки прегледи и лечење зуба пре трансплантације бубрега, односно операције на срцу 10% од утврђене цене услуге

22) лечење компликација каријеса и вађење зуба као последице каријеса код деце до навршених 18 година живота-по зубу након завршеног лечења 50 динара

 

Ценовник здравствених услуга које се не обезбеђују из средстава здравственог осигурања

Лекарска уверења, систематски прегледи, прегледи и слично

 1. Лекарско уверење за одлазак у иностранство 3.500,00 динара
 2. Лекарско уверење за добијање двојног држављанства 2.800,00 динара
 3. Лекарско уверење за упис ученика у средњу школу 354,00 динара
 4. Лекарско уверење за упис на вишу школу и факултет 1.000,00 динара
 5. Лекарско уверење за упис у школу МУП-а 1.000,00 динара
 6. Лекарско уверење за смештај у студенски дом или ученички дом 1.000,00 динара
 7. Лекарско уверење за смештај у геријатријски центар 1.000,00 динара
 8. Лекарски преглед са издавањем лекарског уверења на захтев суда и других државцних органа 2.000,00 динара
 9. Лекарско уверење за возаче аматере 1.500,00 динара
 10. Лекарско у верење за возаче професионалце 2.500,00 динара
 11. Лекарско уверење за возаче старије од 65 година 1.800,00 динара
 12. Лекарско уверење за заснивање радног односа 1.500,00 динара
 13. Лекарско уверење за заснивање радног односа за радна места са посебним условима рада 3.500,00 динара
 14. Лекарско уверење за склапање малолетних бракова 1.500,00 динара
 15. Лекарско уверење за усвајање деце и старатељства 2.000,00 динара
 16. Лекарско уверење за ношење оружја 2.800,00 динара
 17. Лекарско уверење за друге сврхе на лични захтев ( суд, милиција, стан и др. ), као и уверења квалификације повреда 1.500,00 динара
 18. Издавање потврде о здравственом стању пацијента на захтев истог ( за упис у вртић, за издвање здравствених књижица и слично ) 300,00 динара
 19. Лекарски преглед пацијената у затвору и другим установама 1000,00 динара
 20. Категоризација деце 500,00 динара
 21. Преглед и обрада за инвалидску комисију на лични захтев и захтев правног лица, осим по упуту стручно-медицинског органа ( лекарске комисије, конзилијума ) 3.500,00 дин.
 22. Преглед и обрада за туђунегу и помоћ на лични захтев, осим по упуту стручно-медицинског органа ( лекарске комисије, конзилијума ) 2.000,00 динара
 23. Контролни периодични системски преглед возача 2.000,00 динара
 24. Периодични преглед радника 2.500,00 динара
 25. Периодични прегледи радника на лични захтев или захтев правног лица 2.500,00 дин.
 26. Систематски прегледи радника на лични захтев или захтев правног лица 2.500,00 дин.
 27. Систематски гинеколошки преглед на лични захтев или захтев послодавца 3.200,00 дин.
 28. Специјалистички преглед без књижице, неоверене здравствене књижице, упута или на лични захтев 650,00 динара
 29. Лекарски преглед и овера спортске књижице за бављање спортом и рекреацијом 350,00
 30. Системски преглед професионалних спортиста 2.500,00 динара
 31. Систематски преглед спортских радника и деце на захтев спортских клубова 450,00 дин.

Хитна медицинска помоћ

 1. Узимање крви за алко тест 1.000,00 динара
 2. Присуство екипе службе ХМП скуповима разне врсте по сату 2.500,00 динара
 3. Превоз пацијента санитетским возилом у граду на лични захтев 500,00 динара
 4. Превоз пацијената санитетским возилом ван града на лични захтев:

а) само возило са возачем 500,00 + 50% од цене бензина по км

б) возило са возачем и техничаром 500,00 + 60% од цене бензина по км

в) возило и комплетна екипа 500,00 + 70% од цене бензина по км

 1. Неоправдани позив Служби ХМП у граду

а) за позиве ван града-само возило са возачем 500,00 + 50% од цене бензина по км

б) за позиве ван града-возило и комплетна екипа 500,00 + 60% од цене бензина по км

 1. Превоз угроженог пацијента по захтеву друге здравствене установе
 2. a) само возило са возачем 1.000,00 + 50% од цене бензина по км

б) возило са возачем и техничаром 1.000,00 + 60% од цене бензина по км

в) возило и комплетна екипа 1.000,00 + 70% од цене бензина по км

 1. Превоз неугроженог пацијента по захтеву друге здравствене установе

а) само возило са возачем 2.000,00 + 50% од цене бензина по км

б) возило са возачем и техничаром 2.000,00 + 60% од цене бензина по км

в) возило и комплетна екипа 2.000,00 + 70% од цене бензина по км

Остале заједничке услуге

 1. Тоалетирање покојника у капели Здравственог центра Врање 5.000,00 динара
 2. Третман инфективног медицинског отпада по 1 kg 200,00 динара
 3. Коришћење посебног конфора при лечењу ( апартман ) 2.000,00 динара
 4. Препис уверења, потврда, лекарских налаза, медицинске документације, историје болести, отпусних листа и слично ( на лични захтев и на захтев разних органа ) 1.000,00
 5. Копија уверења, потврда, лекарских налаза, медицинске документације, историје болести, отпусних листа и слично ( на лични захтев и на захтев разних органа ) 600,00 д.
 6. дупликат ( препис ) лекарског уверења било ког типа 50% од цене истог
 7. kопија лекарског уверења било ког типа 50% од цене истог

7. узимање крви ( матичних ћелија ) из пупчаника новорођенчади 4.000,00 динара

Image
Image
Image
produži život

Mени