ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Управљање медицинским отпадом

 УПРАВЉАЊЕ  МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У ДОМУ ЗДРАВЉА ВРАЊЕ
 Увођење јединственог система управљања медицинским отпадом у здравствени систем, Дом здравља Врање је приступио Пројекту Министарства здравља „Техничка подршка у управљању медицинским отпадом“, у циљу заштите животне средине и здравља људи.
 Циљ Пројекта Министарства здравља „Техничка подршка у управљању медицинским отпадом“ је развој успешног и ефикасног система раздвајања, сакупљања, обележавања, складиштења, третмана и одрлагања медицинског отпада ради повећања безбедности запослених у здравству, корисника здравствене заштите као и целокупног становништва.
У Дому здравља у Врању поступак раздвајања, сакупљања, обележавања, складиштења и транспорта врши се на следећи начин:
 Инфективни отпад:  Туфери,завоји, газе, употребљени шприцеви, рукавице, посуде за мокрење, шпатуле пакују се у жуте кесе које након што се напуне две трећине чврсто везују, обележавају и тако одлажу, након чега се односе до приручног складишта које је видно обележено у кругу Дома здравља а након тога се транспортује у покретним затвореним контејнерима до централног места третмана .
 Оштри предмети : Игле, ланцете, скалпели, поломљено стакло, употребљене ампуле одлажу се у специјалним чврстим пластичним кутијама жуте боје, а након што се напуне, затварају се на два клика и тако одлажу у приручном складишту Дома здравља.
 Комунални отпад: Сав незагађен отпад, картон, фолија од шприца и каниле, кутија од ампули, пакују се у црним кесама и тако одлажу .
 Прикупљање медицинског отпада се врши два пута дневно у зависности од количине отпада и по стриктном распореду и утврђеној путањи (да би се избегао контакт прљаво-чисто) односи до централног места за третман, где се отпад стерилише у аутоклавима за стерилизацију. У овај Пројекат су укључени околни Домови здравља који су у саставу Дома здравља Врање као и све здравствене станице и амбуланте.
 Просечно прикипљен  медицински отпад из Дома здравља Врање као и осталих Домова здравља, здравствених станица и амбуланата које су у саставу Дома здравља Врање је око 1500 кг месечно. 

Image
Image
Image
produži život

Mени