ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Начелници/це и главне сестре/техничари болнице

Служба за општу хирургију:

Начелник: др Ненад Недељковић

Главни техничар: Зорица Маринковић

Служба за интерну медицину:

Начелник: др Милан Младеновић

Главни техничар: Сретен Ђорђевић

Служба за пријем и збрињавање ургентних стања:

Начелник: др Љубиша Стојиљковић

Главна сестра: Весна Станисављевић

Служба за гинекологију и акушерство:

Начелник: др Иван Миладиновић

Главна сестра: вмс Весна Јањић

Служба за педијатрију:

Начелница: др Сузана Трајковић

Главна сестра: вмс Данијела Павловић

Служба за неурологију:

Начелница: др Гордана Радојчић

Главни техничар: Петар Бојковић

Инфективно одељење:

Начелница: др Снежана Тасић

Главна сестра: Оливера Алексовска

Служба за пнеумофтизиологију:

Начелнца: др Јелена Андонов

Главна сестра: Биљана Стаменковић

Служба за урологију:

Начелник: др Дејан Димић

Главна сестра: Сунчица Станковић

Служба за психијатрију:

Начелник: др Слободан Стаменковић

Главна сестра: Ивона Костић

Служба за ортопедију са трауматологијом:

Начелник: др Душан Алексић

Главна сестра: Љиљана Трајковић

Служба за офталмологију:

Начелница: др Биљана Стојиљковић

Главна сестра: Милица Ранђеловић

Служба за оториноларингологију:

Начелник: др Младен Костић

Главна сестра: Зорица Арсић

Одељење болничке банке крви:

Начелник: др Душан Јовановић

Главни техничар: Ристић Томислав

Служба за клиничку биохемијску дијагностику:

Начелница: др Миљана Поповић

Главни техничар: Данијела Стајић

Одељење за патологију:

Начелнца: др Миља Митровић

Главна сестра: Слађана Стојановић

Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику:

Начелница: др Анка Вељковић

Главни техничар: Ненад Стојановић

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију:

Начелник: др Данијела Цивкароски

Главни техничар: Мајда Јанковић

Апотека:

Начелнца: Дејковић Марија

Главна сестра: Стојковић Слађана

Служба за анестезиологију са реаниматологијом:

Начелник: др Небојша Стошић

Главна сестра: Тања Трајковић

Дневна болница за хемиотерапију:

Начелник: др Коста З. Здравковић

Главна сестра: Илић Весна

Дневна болница за нефрологију са хемодијализом

Начелник: др Славче Стаменов

Главна сестра: Мирослав Минић

Image
Image
Image
produži život

Mени