ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Служба за зз радника

Служба за здравствену заштиту радника

Начелнца Службе за здравствену заштиту радника: др Слађана Ђорић, специјалисткиња опште медицине 

Главна сестра: Снежана Раденковић

Др Минка Петровић 017/ 424-963

Др Љиљана Трајковић, Др Миљана Станојковић 017/ 417-059

Др Слађана Ђорић 017/ 415-592

Др Слађан Младеновић 017/ 420-315

Др Александра Арсић 017/ 420-356

Др Далиборка Пејковић 017/ 415-591

Др Јаворка Пешић 017/ 420-471


Медицина рада је мултидисциплинарна делатност која тежи да

          -Заштити и побољша здравље радника спречавањем и контролом професионалних болести и несрећа на раду и елиминацијом професионалних фактора и услова на раду који су опасни по здравље и безбедност на раду.

          -Развије и унапреди здравље и безбедност на раду,радну средину и организацију рада

          -Побољша физичко,психичко и социјално благостање радника и подржи развој и одржавање њихове радне способности,као и професионални и социјални напредак на раду и

          -Омогући радницима да воде социјално и економски продуктиван живот и да позитивно доприносе одрживом развоју.

          Крајњи циљ медицине рада је здрава,безбедна и задовољавајућа радна средина и здрав,активан и продуктиван радник,који нема ни професионалне ни непрофесионалне болести,способан и мотивисан за обављањесвог свакодневног посла са осећањем задовољства и уз даљи развојсопствених способности као радника као и личности

          За функционисање службе медицине радаутврђени су следећи принципи

                   -Превенција и унапређење

                   -Прилагођавање и подешавање радних услова према раднику

                   -Рехабилитација

                   -Куративне службе и службе прве помоћи

          Променом ових принципа мед.рада постаје катализатор промене на радном месту у правцу болје контроле производње и штетности на радном месту.У складу са принципима медицине рада сваки радник има право коришћење услуга службе мед рада и безбедности на раду,без обзира на сектор привреде,величину предузећа,врсту запослења или занимања

 

          У служби мед рада у Врању обављљају се

          1.Предходни прегледи радника

          2.Периодични прегледи

          3.Систематски прегледи

          4.Циљани прегледи

          5.Прегледи возача и издавање лекарских уверења за возаче

          6.Издавање лекарских уверења за запошљавање

          7.Лечење свих радно активних лица-упошљеника

Image
Image
Image
produži život

Mени