ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Изабрани лекар - општа медицина

ЗА месец ЈАНУАР 2019.

ПРЕЗИМЕ ИМЕ СС        
DINOV VESNA Visoka Lekar Opsta medicina   opšta medicina
PERIĆ GABRIJELA Visoka Lekar     opšta medicina
KOSTIĆ GORDANA Visoka Lekar Opsta medicina Primarijus opšta medicina
MILENKOVIĆ SAVKA Visoka Lekar Opsta medicina   opšta medicina
MITIĆ SLAĐANA Visoka Lekar Opsta medicina Primarijus opšta medicina
NAKIĆ ANITA Visoka Lekar Opsta medicina   opšta medicina
NAKIĆ MAJA Visoka Lekar Opsta medicina   opšta medicina
NASTASOVIĆ DALIBOR Visoka Lekar     opšta medicina
NIKOLIĆ RADMILA Visoka Lekar Opsta medicina   opšta medicina
PETROVIĆ MAGDALENA Visoka Lekar Opsta medicina Primarijus opšta medicina
STAJIĆ JAGODA Visoka Lekar Opsta medicina   opšta medicina
STAMENKOVIĆ GORAN Visoka Lekar     opšta medicina
VERIGIĆ SINIŠA Visoka Lekar     opšta medicina
STAJIĆ IVANKA Visoka Lekar     opšta medicina
STOJANOVIĆ CVETA Visoka Lekar     opšta medicina
ŽIVKOVIĆ MILAN Visoka Lekar Opsta medicina   opšta medicina
ŽIVKOVIĆ SREBRENKA Visoka Lekar     opšta medicina-Ogledna stanica
JANJIĆ-ILIĆ OLIVERA Visoka Lekar     opšta medicina-VII mesna zajednica
STOŠIĆ BRANKICA Visoka Lekar     opšta medicina-ZA Barelić
JOVANOVIĆ TATJANA Visoka Lekar     opšta medicina-ZA Korbevac
STEVANOVIĆ DRAGAN Visoka Lekar     opšta medicina-ZA Moštanica
DAJIĆ NEBOJŠA Visoka Lekar     opšta medicina-ZS Ristovac
NOVKOVIĆ DUŠAN Visoka Lekar     opšta medicina-ZS Vlase
ALEKSIĆ GORDANA Visoka Lekar Opsta medicina   opšta medicina-ZS Vr.Banja
JOVANOVIĆ SVETLANA Visoka Lekar     opšta medicina-ZS Vr.Banja
SOTIROVIĆ SLAVICA Visoka Lekar     opšta medicina-ZS Vr.Banja
STOJNEV MILKICA Visoka Lekar     opšta medicina-ZS Vr.Banja
STOŠIĆ SVETISLAV Visoka Lekar Opsta medicina   opšta medicina-ZS Vr.Banja

 

Image
Image
Image
produži život

Mени