ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Јавне набавке мале вредности

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 22/20 Одржавање рачунарске опреме
Измена конкурсна документације за ЈНМВ 29/20 Контрола исправности и функционалности ПП апарата 2
Измена конкурсна документације за ЈНМВ 29/20 Контрола исправности и функционалности ПП апарата
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 13/20 потрошни матријал за патологију
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 18-2020 Остали административни материјал
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 20/20 осигурање имовине лица и возила
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 21/20 осигурање од одговорности према трећим лицима
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 19/20 Набавка угља
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈНМВ 29/20 Контрола исправности и фун кционалности ПП апарата
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za JNMV 30/20 Medicinski i tehnički gas
Позив за давање понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ 31/2020 Одрзавање телефонских инсталација и опреме
Конкурсна документација за ЈНМВ 24/20 медицински потрошни материјал
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ 27/20 Средства за хигијену
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 14/20 системи за узимање крви за трансфузију Vicor
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ 25/20 Одржавање фриго опреме и електро уређаја
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈНМВ 24/20 медицински потрошни материјал
Обaвештење о закљученом уговору за ЈНМВ 13/20 потрошни материјал за патологију Galen Fokus
Обвештење о закљученом уговору за ЈНМВ 13/20 потрошни материјал за патологију Superlab
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 21/20 Осигурање од одговорности према трећим лицима 2
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 20/20 Осигурање лица, имовине и возила 2
 
 
Powered by Phoca Download
Image
Image
Image
produži život

Mени