ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

ЈНПГ

Обавештење о покретању поступка за ЈНПГ 14/17 Имплантанти
Обавештење о закљученом уговору за ЈНПГ 04/17 реагенси за обраду крви
Конкурсна документација за ЈНПГ 11/17 лабораторијски материјал
Обавештење о покретању поступка за ЈНПГ 11/17 лабораторијски материјал
Одлука о додели уговора ЈНПГ 09/17
Обавештење о закљученом уговоу за ЈНПГ 02/17 потрошно технички материјал
Обавештење о обустави поступка за ЈНПГ 01/17 стакло и обрада стакла
Обавештеје о закљученом уговору за ЈНПГ 02/17 потрошно технички материјал и материјал за подове
Одлука о додели уговора ЈНПГ 07-17
Конкурсна документација за ЈНПГ 10/17 лабораторијски реагенси
Позив за подношење понуда за ЈНПГ 10/17 лабораторијски реагенси
Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 04-1406 od 06.04.2017.god. JNPG 08/17
Конкурсна документација за ЈНПГ 09/17 материјал за дијализу
Позив за подношење понуда за ЈНПГ 09/17 материјал за дијализу
Конкурсна документација за ЈНПГ 07-17 Лабораторијски реагенси
Обавештење о покретњу поступка ЈНПГ 07/17 Лабораторијски реагенси
Обавештење о закљученом уговору за јнпг бр. 06/17
Конкурсна документација и обавештење о покретању поступка за јнпг бр. 08/17
Одлука о додели уговора за јнпг бр. 06/17
Одлука о обустави поступака за јнпг 06/17
 
 
Powered by Phoca Download
Image
Image
Image
produži život

Mени