ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

ЈНПГ

Одлука о додели уговора за јнпг 27/17-лекови са листе д
Одлука о обустави за јнпг бр. 27/17- лекови са листе д
Конкурсна документација за јнпг 30/17
Обавештење о покретању поступка за јнпг 30/17
Конкурсна документација за јнпг 29/17
Обавештење о покретању поступка за јнпг 29/17
Обавештење о обуставо поступка за јнпг 27/17
Одлука о додели уговора за јнпг бр. 28/17 санитетско потрошни материјал (На Цл 0.9%)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ЈНПГ-19/17
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ЈНПГ-19/17
Одлука о додели уговора за јавну набавку лекови са листе д,јнпг бр. 27/17
Одлука о обустави поступка за јавну набавку лекови са листе д,јнпг бр. 27/17
Конкурсна документација за ЈНПГ 28/17 санитетско потрошни материјал
Обавештење о покретању поступка за ЈНПГ 28/17 санитетско потрошни материјал
Обавештење о закљученом уговору , бр. 04-2939 од 05.07.2017.год. ЈНПГ 26/17
Обавештење о закљученом уговору за партију 2 за јавну набавку добра -Лабораторијски материјал, ЈНПГ бр.22/17
Обавештење о закљученом уговору за партију 1 за јавну набавку добра -Лабораторијски материјал, ЈНПГ бр.22/17
Обавештење о закљученом уговору за ЈНПГ бр. 23/17
Обавештење о обустави поступка јнпг бр. 21/17
Обавештење о покретању поступка и кон.документација за јнпг бр. 27-17
 
 
Powered by Phoca Download
Image
Image
Image
produži život

Mени