ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

ЈНПГ

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈНПГ 02/18 Лабораторијски материјал
Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈНПГ 01/18 Реагенси за обраду крви
Конкурсна документација за ЈНПГ 02/18 Лабораторијски материјал
Конкурсна документација за ЈНПГ 01/18 Реагенси за обраду крви
Одлука о измени уговора за Лабораторијски материјал ЈНПГ 07/17
Обавештење о закљученим уговорима по ЈНПГ 42/17 Механичарске поправке и одржавање возила партија 3
Обавештење о закљученим уговорима по ЈНПГ 42/17 Механичарске поправке и одржавање возила партија 2
Обавештење о закљученим уговорима по ЈНПГ 42/17 Механичарске поправке и одржавање возила партија 1
Обавештење о закљученом уговору за ЈНПГ 41/17 Реагенси за обраду крви
Обавештење о закљученом уговору за ЈНПГ 40/17 намирнице за припремање хране - јаја
Обавештење о закљученом уговору за ЈНПГ 36/17 лабораторијски материјал
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈНПГ БР. 41/17-
Обавештење о закљученом уговору за ЈНПГ 39/17 Одржавање и сервисирање ПАЦС система
Обавештење о закљученом уговору за ЈНПГ 38/17 Санитетско потрошни материјал
Обавештење о закљученом уговору за ЈНПГ 33/17 лабораторијски материјал
Одлука о додели уговора за ЈНПГ 40/17 Намирнице за припремање хране - Јаја
Обавештење о обустави поступка за јнпг бр. 38/17- санитетско потрошни материјал
Обавештење о обустави поступка за јнпг бр. 37/17- санитетско потрошни материјал
Обавештење о покретању поступка и конкурсна документација за ЈНПГ 41/17 реагенси за обраду крви за апарат Еволис
Обавештење о закљученом уговору за ЈНПГ 31/17 Одржавање медицинске_3
 
 
Powered by Phoca Download
Image
Image
Image
produži život

Mени