ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Дневна болница за хемиотерапију

Начелник одељења: др Коста З. Здравковић, специјалиста интерне медицине

Главна сестра: Весна Илић

Нови телефонски именик (локали):

Лекари

450

 

 

Сестре

450

Контакт телефон: 017/421- 550 локал: 286


Кадровска структура запослених: три лекара: др Коста з. Здравковић, др Анђелка Стошић, др Ивана Стајковић, одељењски лекар, 4 медицинске сестре.


Дневна болница за хемиотерапију је најмлађа организациона јединица у Здравственом центру Врање. Формирана је 24.12.2009. године.


Радно време је од 7,00 до 14,00 сати сваког радног дана.


Делатност: Апликација специфичне онколошке терапије

                     Специјалистички прегледи

                     Конзилијарни прегледи

                    Терапија бола.


Од марта месеца 2010. Године у оквиру Дневне болнице за хемиотерапију одржавају се и козилијарни прегледи онколошких болесника, као и пацијената са сумњом  на малигнитет. Два пута месечно се одржава Конзилијум за дојку, а по једном месечно Конзилијум за гинекологију, Конзилијум за гастроентерологију, Конзилијум за урологију, Конзилијум за плућа. За период од 1.01.2010. године у оквиру Дневне болнице је апликовано око 1200 специфичних терапија, обављено је око 2 300 специјалистичких прегледа и око 750 конзилијарних прегледа. У раду Конзилијума учествују професори и лекари са Клинике за онкологију и Клинике за плућне болести Клиничког центра Ниш.

Image
Image
Image
produži život

Mени