ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Служба за консултативно-специјалистичку дијагностику

Служба за специјалистичко-консултативну дијагностику

 

Специјалистичко консултативна служба

Начелница Специјалистичко-консултативне службе: др Славица Величковић, специјалисткиња спортске медицине

Главна техничар: Добривоје Стојковић

Дерматовенерологија 017/ 431-973

Диспанзер за ментално здравље 017/ 421-599

Спортска медицина 017/ 421-802

Интернистички диспанзер 017/ 421-898

Спортска медицинаје грана клиничке медицине која проучава здравствено стање, физички развитак и морфофункционалне карактеристике човека који се бави рекреативним физичким активностима, физичким активностима у настави физичког васпитања и спортом. Диспанзер спортске медицине разрађује средства профилаксе, лечења, рехабилитације, методе и начин дијагностике, методе процене нивоа функционалних способности лица која се баве физичким вежбањем и спортом.

 

Задаци диспанзера спортске медицине су:

  1. утврђивање стања здравља, физичког развоја као и нивоа функционалнх способности пре почетка активног бављења физичким вежбама или спортом,
  2. утврђивање нивоа тренираности, на основу одређивања функционалног стања организма спортисте,
  3. систематски прегледи спортиста и рекреативаца (антропометрија, спирометрија, ЕКГ у миру и напору, лабораторијски стандард, клинички прегледи по системима, ергометријски тестови итд.).
  4. дијагностика и лечење обољења и спортских повреда као и разрада мера за њихову превенцију (посебно се обраћа пажња на деформитете локомоторног система),
  5. решавање питања правилне исхране спортиста и хигијенсто-санитарни надзор у току тренинга и такмичења,
  6. усавршавање старих и разрада нових метода за рано откривање и правовремено лечење поремећаја здравља особа који се баве спортом и физичким вежбањем.

Диспанзер медицине спорта поред пружања стандардних услуга у смислу прегледа спортиста и рекреативаца, као и у дијагностици спортских повреда и болести, у свом раду укључио је и пружање нестандардних услуга које се партиципирају:

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

- спортистима свих узраста, судијама и делегатима и осталим категоријама.

САНИТЕТСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СПОРТСКИХ ПРИРЕДБИ И ПРОВЕРА ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ РАДНИКА МУП-а.

ЛАСЕРОТЕРАПИЈА (ласер, електромагнет, тенс ).

АСТРАНДОВ ТЕСТ (ерго тест на ергобициклу).

 

Све нестандардне услуге наплаћују се по важећем Ценовнику Дома здравља у Врању!

Диспанзер медицине спорта располаже са радном површином од око 60м2 у којој су смештене две ординације (лекарска и сестринска) и просторија у којој се обављају антропометријска и функционална мерења, као и за пружање ласеротерапије.

Све наведене задатке решавају два лекара специјалисте медицине спорта и две медицинске сестре у сарадњи и консултацији са одговарајућим стручњацима из сродних грана медицине (кардиологија, ортопдија, физикална медицина и рехабилитација, итд.).

Рад се одвија у две смене:

  1. преподневна од 7 до 14 часоваа
  2. послеподневна од 14до21 часова

Диспанзер медицине спорта, осим рада у амбуланти, ангожован је и за санитетско обезбеђивање школских, рекреативних и професионалних спортских такмичење и приредби у сарадњи са службом ХМП. Циљ оваквог санинитеског обезбеђивања је спречавање настанка повреда и квалификовано збрињавање уколико дође до повређивања и изненадних инцидената на спортским теренима и трибинама.

Посебан и веома важан задатак диспанзера медицине спорта је спровеђење здравствено-васпитног рада (пропагирање здравих облика живота) у циљу превенције: болести зависности (пушење, алкохолизам, наркоманија), секти, проституције, насиља у школама и породици. У ту сврху наш диспанзер доприноси у реализацији кампања министарства здравља и министарства просвете и спорта (нпр. ИГРАЈ ЗА ЖИВОТ -ДРОГА НЕ/АЛКОХОЛ НЕ, ,,почни да тренираш").

Диспанзер спортске медицине је установа регионалног типа која својим радом пружа услуге свим спортистима и рекреативцима Пчињског региона (250000 становника, око 85 спортских клубова).

Image
Image
Image
produži život

Mени