ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Служба за инфективне болести

Служба за инфективне болести

 

Служба за инфективне  болести: др Снежана Тасић, специјалиста инфектологије

Главна сестра: Оливера Алексовска

Нови телефонски именик (локали):

Начелник одељења

 

 

 

Главна сестра

459

 

Пријемна амбуланта

459

 

Лекарска соба

460

Тел: 421-218

Инфективно одељење је смештено у згради која је наменски направљена за потребе Инфективног одељења 1974. године. Пре тога одељење се налазило у приземној малој згради поред главне капије Болнице са неадекватним условима за лечење оболелих од заразних болести.

Одељење је регистровано на 27 постеља од којих су 7 намењени деци. Смештајни услови су савремени. Недавно,  блок Инфективног одељења је пренамењен за потребе Грудног одељења тако да је сада капацитет одељења  17 постеља распоређених у 7 болесничких соба, односно два болесничка блока, где се врши размештај болесника по полу, узрасту и патологији у циљу изолације и спречавања интрахоспиталних инфекција.

У  одељењу раде четири лекара специјалиста из инфектологије, 10 медицинских сестара, два сервира  и један спремач.

Рад лекара се одвија у две смене радним даном и суботом од 7,00-13,30 сати  прва смена и од 13,30-20,00 сати друга смена. У току ноћи и недељом, као и државним празником организован је рад по позиву. Медицинске сетре раде по шихтама и у првој и у другој смени. 

Лица оболела од заразних болести лече се преко стационарног дела и специјалистичке амбуланте. Годишње се преко стационарног дела лечи од  400-600 болесника  а преко специјалистичке амбуланте од 4-5 хиљада болесника. Ово је једино Инфективно одељење на крајњем  југу Србије тако да се овде лечи становништво Пчињског округа и Косовског поморавља. У свом раду одељење користи савремену клиничку, лабораторијску, бактериолошку, радиолошку, нуклеарну и ултразвучну дијагностику, користећи услуге пратећих служби у Здравственом центру Врање, али  користећи и услуге  Клиничког центра у Нишу и Клиничког центра Србије у Београду.

У Инфективном одељењу Опште болнице у Врању хоспитално се лече све заразне болести, осим малигних форми истих или заразних болести за које су по хијерајхијском реду одређене Клинике за њихово збрињавање (СИДА, на пример) или болести које по својој природи захтевају лечење у Респираторном центру којег нема у нашем одељењу (Тетанус, Енцефалитис и др. ). Лекари Инфективног одељења обављају и цитолошке прегледе ликвора за потребе целе болнице, као и периферне размазе за потребе самог одељења.

За изолацију болесника и њихову интензивну негу користи се једна соба са респиратором а у случају потребе могу да се употребе још две собе са још једним респиратором.

У одељењу се обавља инструктивна практична настава  за потребе  Медицинских школа  из Врања и Гњилана.

Храна  за болеснике се спрема у Централној болничкој кухињи , доноси на одељење и дистрибуира по болесничким собама .

 

Image
Image
Image
produži život

Mени