ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Мисија и визија

Стручан и едукован кадар Дома здравља Врање уз помоћ савремене технологије пружа квалитетне услуге примарне здравствене заштите и обезбеђује висок степен очувања и унапређења здравља за дужи и здравији живот грађана.

Дом Здравља Врање је акредитован, мултидисциплинаран и савремени дијагностичко-терапеутски центар, који пружа ефикасну превентивну и куративну здравствену заштиту.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ РУКОВОДСТВА:

 • Пружање услуга корисницима по највишим светским стандардима
   
 • Конструктивна и доследна примена водича добре праксе
 • Побољшање услова рада и савремено опремање установе
 • Развој информационог система
 • Активна сарадња са окружењем, стручно-научним институцијама и субјектима који могу да пруже финансијску подршку
 • Савремена консултативно-специјалистичка здравствена заштита ослоњена на најновија сазнања и могућности савремене дијагностичке технологијe
 • Потпуни обухват становништва примарном здравственом заштитом у складу са стратегијом развоја и циљевима здравствене заштите у Републици Србији
 • Перманентна иновација знања здравственог кадра, путем специјализација и субспецијализација, и обезбеђивање услова за њихов перманентни рад и учеше на стручним састанцима, семинарима и конгресима у земљи и иностранству у циљу редовног праћења најновијих сазнања из области медицине
 • Планско превентивно деловање, посебно у погледу специфирних здравствених категорија становништва (жене генеративног доба, одојчад, деца, омладина, хронична обољења) као и у погледу сузбијања одређених здравствених појава и обољења
Image
Image
Image
produži život

Mени