ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Саветовалиште за младе

savetovalište za mlade

Посебна организациона јединица у саставу Службе за здравствену заштиту школске деце и омладине.
Телефон: 017/ 405 071
Адреса: Јована Јанковића Лунге 1
Радно време: од 08,00 до 13,00 часова, сваког радног дана

Чланови тима:

 Лекари, медицинске сестре и здравствени сарадници који раде у Служби за здравствену заштиту школске деце и омладине, Служби за здравствену заштиту жена, Служби за специјалистичко-консултативну дијагностику и Центра за превенцију са поливалентном патронажом ангажовани су на припреми предавања, семинара и радионица за школску децу и студенте.

* Др Милица Јазиковић, управница Дома здравља Врање, супервизор Саветовалишта за младе,
* Др Данијела Марић, педијатрица, координатор Саветовалишта за младе
* Др Снежана Перошевић-Станојевић, педијатрица
* Др Ивана Ђорић, дерматовенеролошкиња
* Др Јаворка Пешић, докторица медицине
* Др Зорица Нешић, гинеколошкиња

*Др Весна Ђорђевић, психијатрица за децу
* Горан Станојевић, специјални педагог

* Сузана Стојковић, дипломирана социјална радница

* Анђела Станковић, дипломирана психолошкиња

*Ирена Чоловић, дипломирана психолошкиња

* Љиљана Стошић, социолошкиња

* м.с. Горана Лазаревић

* в.м.с. Благица Стаменковић-Ранковић

* м.т. Драган Станковић

Радно време чланова тима, индивидуално са особама узраста од 10 до 19 година:

* Разговори и прегледи се заказују, узраст пацијента који могу да дођу је до 26 година живота.

Прегледи и разговори се заказују лично или путем телефона!

Savetovalište za mlade

Циљ саветовалишта за младе је промоција здравих стилова живота, васпитање младих, превенција ризичног облика понашања. Саветовалиште за младе примењује мултидисциплинара приступ у раду и обухвата координисан рад свих сарадника:

 • Индивидуално саветодавни рад са специјалистима педијатрије, гинекологије, дерматовенорологије, психијатрије, психологом, педагогом, социјалним радницима, медицинским сетрама/техничарима и здравственим радницима других профила који се укључују у зависности од потребе (правилна исхрана младих и поремећаји у неправилној исхрани, ментално здравље, превенција злоупотребе психоактивних супстанци, ненасилна комуникација, очување репродуктивног здравља, психовизичке промене у пубертету и адолесценцији, односи међу младима, љубав и заљубјеност, ризични облици понашања, полно преносиве болести, злоупотребљавање и занемаривање, занемаривање, дискриминација, злостављање припадника вулнерабилних група младих, на пример: са сметњама у развоју, инвалидитетом, безбедно коришћење интернета)
 • Дијагностиковање и лечење поремећаја здравља
 • Групни здравствено-васпитни рад (рад у групи - радионице, трибине, предавања, вршњачка едукација) са младима у Саветовалишту за младе, школама и Дому за ученике (радионице воде: м.с. Горана Лазаревић, вмс Благица Стојменовић Ранковић, медицински техничар Драган Станковић, уз присуство супервизора).

  Током школске године одржавају се и едукативни семинари:
  Сачувајмо репродуктивно здравље младих - дводневни семинари за ученике I, III и II, IV разред средње школе
  • Принципи правилне исхране - једнодневни семинар за ученике свих разреда средњих школа
  • Шта знамо о психоактивним супстанцама - једнодневни семинар за ученике VII, VIII  разреда оснoвне школе
  • Превенција пушења - једнодневни семинар за ученике VI разреда основне школе
  • Здрави избори без насиља - дводневни семинар за ученике V, VI, VII и VIII  разреда

  Саветовалиште за младе се активно укључује и партиципира, са партнерима (Завод за јавно здравље Врање, Црвени крст Врање, педагошке и психолошке службе основних и средњих школа на територији Града Врања, спортске организације и установе, Канцеларија за младе и остали) у организацији и реализацији активности посвећених промоцији здравља и здравих стилова живота по Календару здравља, Министарства за здравље Републике Србије и Светске здравствене организације.
  Највеће интересовање младих је везано за превенцију алкохолизма, наркоманије и пушења, правилна исхрана, значај физичке активности, одмора и сна, социјална интеграција, заштита репродуктивног здравља и превенција полно преносивих болести, значај ХПВ вакцине, проблеми дискриминације, злостављања и занемаривања те педагошко-психолошко саветовање у вези са проблемима одрастања и учења.

savetovalište za mlade

Саветовалиште за младе у континуитету организује презентације рад у Саветовалишту за младе, предавања о значају ХПВ вакције, предавња на тему Сиде и предрасуда у вези са овом болешћу, предавања у основним школама („Како рећи НЕ свом детету“, „Здрави стилови живота“, „Значај ХПВ вакцине“) и средњим школама („Репродуктивно здравље“, „Превенција полно преносивих болести“, „Болести зависности“) на различите теме.

У чекаоници Саветовалишта стално je присутан едукативни материјал (постери, флајери, лифлети) израђен у кампањама Министарства здравља републике Србије али и оних у чијој изради су учествовали досадашњи полазници семинара. Исти материјал се дели и присутан је током одржавања радионица, трибина и предавања у школама на територији Града Врања.
Успешну сарадњу Саветовалиште за младе има са великим бројем Саветовалишта из других здравствених установа у земљи, са  Републичким  секретаријатом за демографију и друштвену бригу о деци, Републичким центром за планирање породице, Канцеларијом за младе у Врању као и свим владиним и невладиним организацијамо које се баве проблемима младих и њиховом едукацијом а посебно са психопедагошким службама свих основних и средњих школа у граду и региону.

Прва особа са којом млади успостављају контакт, било лично или телефоном, најчешће је медицинска сестра која заказује термин прегледа или посете одређеном стручњаку Саветовалишта за младе. Уколико постоји потреба те врсте преглед ће се организовати одмах.
За посету Саветовалишту за младе потребна је здравствена књижица.

Image
Image
Image
produži život

Mени