ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Служба стоматологије

Стоматологија

Начелник Службе стоматологије: др Владан Костић, специјалиста ортопедије вилице

 

Главна сестра: ас Весна Недељковић

Дечија стоматологија 017/ 420-815
Стоматологија за одрасле 017/ 420-816


Стоматолошку службу ДЗ Врање чине:

 

Одсек дечје и превентивне стоматологије 

Одсек ортопедије вилица са зубном техником

Одсек ортодонције

Одсек болести зуба и ендодонције

Одсек оралне хирургије

Одсек конзервативе са ендодонцијом

Одсек стоматолошке протетике са зубном техником

Одсек опште стоматологије којима припадају истурене амбуланте у Врањској Бањи и Kривој Феји које раде и са дечијом и са одраслом популацијом

 

У оквиру Стоматолошке службе постоје и стоматолошке амбуланте при свим основним и средњим школама у Врању, у здравственој станици у Врањској Бањи, Кривој Феји и Власу. 

Одсек за дечију и превентивну стоматологију у свом саставу има истурене амбуланте у седам основних школа, у предшколској установи  и две средње школе, с тим што по један стоматолог ради у Основној школи ,,Јован Јовановић Змај“ (понедељком, уторком и средом), у  Основној школи ,,Бранко Радичевић" (четвртком и петком), у Основној школи ,,Радоје Домановић“ (понедељком, уторком и средом) и ,,Светозар Марковић“(четвртком и петком).

Кадар

22 стоматолога, од тога 13 специјалиста стоматологије и 9 општих стоматолога

22 стоматолошких сестара

5 зубних техничара

2 рентген техничара

1 картотекар

2 хигијеничара

 

Радно време

Радним данима и викендом стоматолошка служба ради у две смене: у првој смени од 7,00 до 14,00 сати и у другој смени од 13,00 до 20,00 сати. Недељом се рад одвија у две смене: у првој смени од 7,00 до 13,00 сати и уд ругој смени од 13,00 до 19,00 сати. Празником се ради у две смене од 7,00 до 19,00 сати. 

 

У стоматолошкој служби О.Ј. Дома Здравља Врање:

Од 2006. године, стоматолошка служба О.Ј. Д З Врање, ради по посебном Закону о Здравственој заштити и Правилнику о здравственом осигурању, по коме право на стоматолошку заштиту у пуном обиму по члану 41 Закона имају следеће категорије становништва за

 

                            ПРЕГЛЕДЕ И ЛЕЦЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА

 

 1. Деца до навршених 18 година живота и студенти до навршених 26 година живота
 2. Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилица
 3. Жене у трудноћи и годину дана после порођаја
 4. Kод осигураних лица пре трансплантације бубрега, односно операције на срцу-плацају 10% вредности услуга по ценовнику РФЗО-а
 5. Kод осигураних лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана малигних болести у максилофацијалном пределу
 6. Kод осигураних лица код којих је у току живота због обољења или повреде дошло до губитка појединих телесних или психичких функција, због чега нису у могућности да самостално обављају активности свакодневног живота
 7. Kод осигураника из члана 22 Закона треба да имају потврду из РФЗО-а
 8. Неопходан стоматолошки третман код особа са урођеним или стеченим тежим деформитетом лица и вилица
 9. Протетске надокнаде у оквиру посттуморске рехабилитације и реконструкције лица и вилица
 10. Израда тоталне и субтоталне протезе код особа старијих од 65 година живота
 11. Ургентни стоматолошки и хируршки прегледи и лечење повреда зуба и костију лица

12.Хитна стоматолошка здравствена заштита за одрасле

 

Право на изабраног стоматолога имају:

 

 1. Деца до 18 године живота
 2. Труднице и породиље до годину дана после порођаја
 3. Особе старије од 65 година (само за акрилатне протезе)
 4. Особе пре трансплантације бубрега и операције на срцу
 5. Особе у преоперативном и постоперативном третману малигних болести максилофацијалног предела
 6. Особе са урођеним и стеченим деформитетима лица и вилица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
 7. Особе у оквиру посттуморске рехабилитације и реконструкције

 

Сви пацијенти који имају право да бирају стоматолога, морају имати нове здравствене легитимације, уредно оверене, да би могли да потпишу Изјаву о избору стоматолога. Предност изабраног стоматолога је и у томе што он води рацуна о деци, од најранијег узраста па све до навршених 18 година, те примењујући сва правила и принципе превентивног програма, настоји да се каријес фреквенца сведе на минимум.

 

Хитна стоматолошка здравствена застита за одрасле обухвата САМО 10 хитних услуга, међу којима није вађење зуба и поправка зуба.

Image
Image
Image
produži život

Mени