ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Отворени поступак

Одлука о обустави за ЈН 06/20 Медицинско потрошни материјал
Обавештење о закљученим уговорима за ЈН 03-2020, Намернице за припремање хране
Обавештање о продужењу рока за ЈН 10/20 Набавка реагенаса за потребе болничке банке крви
Измена конкурсне документације за ЈН 10/20 Набавка реагенаса за потребе болничке банке крви
Обавештење о продужењу рока за ЈН 09/20 Реагенси за трансфузију
Измена конкурсне документације за ЈН 09/20 Реагенси за трансфузију
Измена Одлуке о додели уговора за ЈН 03-2020 Намирнице за припремање хране
Обавештење о закљученом уговору за ЈН 02/20 Бензин
Обавештење о закљученом уговору за ЈН 04/20 Лабораторијски материјал ОЈ Општа болница Vicor
Обавештење о закљученом уговору за ЈН 04/20 Лабораторијски материјал ОЈ Општа болница
Појашњење конкурсне документације за ЈН 06/20 медицинско потрошни материјал 2
Појашњење конкурсне документације ЈН 05/2020 Сервисирање медицинске опреме
Обавештење о закљученом уговору за ЈН 19/19 медицинско потрошни материјал 4
Одлука о додели уговора ЈН 03/2020 Намирнице за припремање хране
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈН 10/20 Набавка реагенаса за потребе одеЉења болничке банке крви
Обавештење о закљученом уговору за ЈН 19/19 Медицинско потрошни материјал Premium S
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈН 08/2020 Механичарслке поправке возила
Одлука о додели уговора за ЈН 04/20 Лабораторијски материјал ОЈ Болнице
Измена конкурсне документације за ЈН 09/20 Реагенси за трансфузију
Измена конкурсне документације за ЈН 05/2020 Сервисирање медицинск опреме
 
 
Powered by Phoca Download
Image
Image
Image
produži život

Mени